Zadaj pytanie

Jeśli masz jakiś językowy dylemat i chcesz zadać nam pytanie, wyślij e-mail na adres: pytania[tutaj-wiadomy-znak]jezykowedylematy.pl

Zadaj swoje pytaniePytanie możesz również zostawić w poniższym komentarzu, jeśli życzysz sobie, by inni użytkownicy mogli je przeczytać.

Na część kwestii odpowiemy mailowo, najciekawsze poruszymy w notkach na stronie.

Na wszystkie pytania staramy się odpowiadać do 7 dni. W przypadku tych najłatwiejszych robimy to często ekspresowo.


2 300 odpowiedzi do „Zadaj pytanie”

 1. Igor Frąckowiak

  Szanowni Państwo!
  Dlaczego mówimy: jesteśmy katolikami, natomiast jesteśmy prawosławni. Nie mogę zrozumieć dlaczego. Jesteśmy (kim? czym? narzędnik) katolikami. Jesteśmy (narzędnik) prawosławnymi. Dlaczego używa się PRAWOSŁAWNI?
  Z szacunkiem
  Igor Frąckowiak

  • Paweł Pomianek

   Szanowny Panie,
   ale dlaczego by nie mówić: jesteśmy prawosławnymi. Wzorcowo tak właśnie powiemy. Jesteśmy prawosławni mówimy tylko w języku potocznym, zapewne dlatego, że ta forma jest krótsza.

 2. Magdalena

  Dzień dobry,
  mam dziś „matematyczny” dylemat.
  Zastanawiam się, jak zapisać dużą liczbę z ułamkiem dziesiętnym.
  Jak wiadomo, bez ułamka robimy w takim wypadku pauzy co trzy cyfry, np. 95 667 123.
  Z kolei w wartościach po przecinku nie stosuje się pauz, np. 2,3456.
  Gdy jednak te dwa zapisy występują łącznie, efekt jest wizualnie nieładny.
  Np. 671 564 123,67543.
  Czy tak właśnie powinnam to zapisywać?
  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  • Paweł Pomianek

   Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać na swoją odpowiedź. Aby jej udzielić, musiałem poszukać w poradniku redaktora Wolańskich Jak pisać i redagować. Wszystko wskazuje na to, że liczby należy zapisywać właśnie tak, jak Pani podała. Niżej cytuję Pani najpierw fragment dotyczący Pani sprawy pośrednio, a potem następujący po nim – i najlepiej zrozumiały w kontekście wcześniejszego – dotyczący już bezpośrednio:

   Zasada dzielenia liczb na grupy trzycyfrowe nie dotyczy liczb określających lata i numery, z wyjątkiem numerów telefonów i kont. (…) Ułamki dziesiętne oddziela się od liczb całkowitych znakiem przecinka (a nie kropką). (…) Cyfr stojących po przecinku nie dzieli się na grupy trzycyfrowe, np. 1,5438…

   Na tym kończy się omówienie tego zagadnienia. Jak więc widać, istnienie cyfr po przecinku nie wprowadza żadnej nowej zasady odnoszącej się do funkcjonowania cyfr przed przecinkiem. Dlatego, pomimo że – jak Pani mówi – efekt jest nieładny, wydaje się, że taki zapis jest poprawny.

   • Magdalena

    Dziękuję bardzo za odpowiedź! Na szczęście przyszła na czas, bo wciąż mam jeszcze w obróbce mój matematyczny tekst. Teraz, dzięki Panu, będę pisać liczby ze spokojem w sercu 😉

 3. Tomasz

  Dzień dobry,
  mam do Pana dwa pytania. Pierwsze wiąże się z tym, jak w książce reportażowej zapisać długi dialog bez żadnych wstawek odautorskich – czy może zostać jako dialog, czy należy go wyróżnić jako wywiad? Mam z tym problem, ponieważ cała książka w gruncie rzeczy (jako reportaż) składa się z różnych rozmów, z tymże niektóre są bardziej „narracyjne” (np. z dopowiedzeniami) i krótsze, a inne dłuższe i właśnie takie „wywiadowe”. Ja myślę jednak, że warto zachować konsekwencję i zapisać wszystko w formie dialogów. Czy to dobry trop?
  Drugie pytanie zaś dotyczy tego, czy sformułowanie „opresja chudego ciała” jest poprawne?
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Paweł Pomianek

   Co do drugiej kwestii, jest to sformułowanie artystyczne i trudno do nich po prostu przykładać kategorie poprawnościowe. Może się oczywiście pojawić w prozie lub poezji. Może się też pojawić w jakimś zabawnym kontekście. Nie mam co do tego zastrzeżeń.

   Co do pytania dłuższego, nie mam pewności, czy na pewno dokładnie rozumiem, z czym jest problem. Jeśli chodzi o jakąś formę wyróżniania graficznego niektórych rozmów, to myślę, że generalnie jest to kwestia decyzji autora i redaktora. Trudno tutaj mówić o kwestii poprawnościowej. Można – jak Pan mówi – zachować jednolitą konwencję, ale można też zdecydować, że bardziej do rzeczy będzie ustalenie dwóch form zapisów, oczywiście stosowanych wedle jakichś przyjętych reguł.

   • Tom

    Jasne 🙂
    Chodziło mi o to, że w reportażu mam przytaczane różne rozmowy. Jest cały „blok” rozmów dotyczących jednego zagadnienia – rozmowa z twórcami określonego dzieła. Z tymże 3 rozmowy (na 5) zapisane są jak wywiady – tzn. pytanie-odpowiedź bez wstawek narracyjnych, a inne są zapisane płynnie, bez wyraźnie zaznaczonych pytań, raczej taka narracja przetykana wypowiedziami i od czasu do czasu pytanie. Dlatego zastanawiam się, czy w takiej sytuacji lepiej zachować konsekwencję i już wszystko pisać od pauz dialogowych, czy – tak jak nie do końca konsekwentnie są zapisane rozmowy – tak w różny formalnie sposób je potraktować i sformatować raz jako wywiad (np. tylko pogrubić pytanie i zostawić od pauz), a raz tekst. mam nadzieję, że teraz jest to jaśniejsze 🙂

    • Paweł Pomianek

     Rozumiem. Podtrzymuję jednak, że jest to kwestia decyzji. Na pewno ktoś będzie redaktorem Pańskiej książki i będzie miał tekst przed sobą. Dokładnie znając fragment, będzie umiał najlepiej Panu podpowiedzieć. Mam nadzieję, że trafi Pan na kogoś solidnego, oddanego swojej pracy. Tak – że tak powiem – na sucho, nie widząc tekstu, powiem Panu, że ja byłbym albo za tym, żeby jednak składać wszystko normalnie, bez wyróżniania tej jednej rozmowy (bo wytłuszczanie pytań akurat w tej jednej rozmowie będzie wprowadzać dysonans – dlaczego ta ma się wyróżniać), skoro jest ona jedną z pięciu; albo żeby w ogóle wyróżnić to graficznie, zrobić na przykład taką wstawkę w ramce (niekoniecznie ramce wyznaczonej liniami, ale np. wydzielonej szarym tłem.

 4. Sylwia

  Szanowny panie Pawle,
  mam pytanie odnośnie nazw ruchów społecznych, zastanawiam się, czy zapisywać wszystkie słowa wielką literą, czy może tylko pierwsze, czy może w ogóle małą? Chodzi mi np. o ruch Gay Pride, Fat Pride, Fat Acceptance itd.
  Z góry dziękuję za pomoc 🙂

 5. Johann

  Dzień dobry,
  wyobraźmy sobie, że budynek ma 555 drzwi albo dom dziecka 555 dzieci (co nawet nie jest aż tak nierealistyczne). Czy w takim przypadku poniższe zdania są gramatycznie poprawne? Przede wszystkim nie jestem pewien czy liczba pięćset się odmienia czy nie.

  Dom dziecka / Budynek z pięćset pięćdziesięciorgiem pięciorgiem dzieci / drzwi.

  Pozdrawiam,
  Johann

  • Paweł Pomianek

   Wkleję Panu wybrane fragmenty z Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN dotyczące liczebników zbiorowych. Myślę, że to pomoże:

   Grupa liczebników zbiorowych jest nieliczna, obejmuje bowiem odpowiedniki liczebników głównych od dwóch do dziewiętnastu, liczebników głównych oznaczających równe dziesiątki od dwudziestu do dziewięćdziesięciu, dwa liczebniki nieokreślone: kilkoro, kilkanaścioro oraz liczebnik oboje (obydwoje).
   W strukturach wielowyrazowych co najmniej ostatni element musi mieć postać liczebnika zbiorowego, np. Na promie zmieściło się jeszcze trzydzieści sześcioro rozbitków. Również słowne odpowiedniki dziesiątek mogą mieć formę liczebników zbiorowych, np. Dwadzieścioro troje turystów przyglądało się monumentalnej budowli; nie mogą jej natomiast mieć słowne odpowiedniki setek, gdyż nie ma ich w polskim systemie językowym, por. Dwieście siedemdziesięcioro pięcioro zawodników defilowało na stadionie.
   Składnia liczebników zbiorowych występujących z rzeczownikami jest prawie taka sama jak liczebników głównych od pięciu wzwyż. Różnica między nimi polega tylko na tym, że liczebniki zbiorowe łączą się ze swoimi określeniami w związki zgody w celowniku i miejscowniku, podczas gdy liczebniki główne łączą się tak jeszcze w narzędniku, np. C. Podarował pamiątki pięciu uczniom pięciorgu uczniom; Ms. Myślę o pięciu uczniach pięciorgu uczniach, ale N. Kieruję pięcioma uczniami pięciorgiem uczniów.

   Myślę, że Pańska konstrukcja jest poprawna.

 6. Sylwia

  Dzień dobry, chciałabym zapytać o (bardzo problematyczną) kursywę 🙂 Czy tytuły reality show (i samo reality show) typu Warsaw Shore albo Top model należy zapisać kursywą? Intuicja mi podpowiada, że reality show prosto, jako gatunek już dawno zaadaptowany, ale tytuł Top Model czy Warsaw Shore już kursywą. Tak samo zapisałabym też tytuł streamu internetowego YouTube Shore. Czy słusznie? 🙂 Pozdrawiam

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry.
   Jeśli chodzi o samo określenie reality show to podstawą do pisania kursywą byłoby potraktowanie tego określenia jako wyrazu cytatu. Zalecane jest zapisywanie wyrazów cytatów kursywą. Wydaje się jednak, że ten wyraz jest już tak zaadaptowany i powszechny w polszczyźnie, że tę kursywę można sobie spokojnie odpuścić.

   Co do zapisu nazw wydarzeń cyklicznych kursywą, to odsyłam do artykułu w poradni językowej PWN: nazwy wydarzeń cyklicznych. Jak Pani widzi, możliwy jest wybór zapisu: kursywą, w cudzysłowie lub zwyczajnie pismem prostym bez dodatkowego oznaczenia. Jest więc w tych kwestiach duża dowolność.

 7. Anka

  Dzień dobry, mam wątpliwości co do pisowni słów zapożyczonych z angielskiego kończących się na -man, np. superman czy cyberman. Czy w liczbie mnogiej słowa te powinno się odmieniać jako supermeni i cybermeni czy supermani i cybermani?

  • Paweł Pomianek

   Jeśli chodzi o supermana łatwo sprawdzić na stronach PWN (tutaj), że poprawne są zarówno formy kończące się na -an, jak i te zakończone na -en. Podobnie jest z odmianą – można stosować tak jedną, jak drugą. Jeśli chodzi o cybermana z tego, co widzę, funkcjonuje on właśnie w takiej formie w liczbie pojedynczej, natomiast w liczbie mnogiej w spolszczonej pisowni: cybermeni. Warto jednak pamiętać, że większość tego typu słów nie jest jeszcze skodyfikowana w słownikach, a o tym, w jakich dokładnie formach do nich trafią, zależy od tego, w jaki sposób Polacy będą je zapisywać. Jeśli więc danego słowa z grupy, o którą Pani pyta, nie ma jeszcze w słowniku (warto sprawdzać na stronach PWN), można zazwyczaj wybrać tę formę, która piszącemu najbardziej odpowiada.

 8. Mania

  Dzień dobry Państwu,
  mam dwa pytania dotyczące typografii i interpunkcji.
  1) Czy wielokropek stawiany po skróconych nazwach tytułów zapisywanych kursywą (np. Piknik…) powinien być zapisany również kursywą czy może prosto?
  2) Czy w zdaniu: „Jechał do miejsca, w którym czuł się najbezpieczniej – do domu – aby odwiedzić matkę”, półpauzy są postawione poprawnie? Czy może zdanie powinno być zapisane: „Jechał do miejsca, w którym czuł się najbezpieczniej – do domu, aby odwiedzić matkę”?
  Pozdrawiam serdecznie

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry 🙂
   Ad 1) Wielokropek powinien być zapisany kursywą, ponieważ zastępuje pozostałą część tytułu.
   Ad 2) To już nie jest takie jednoznaczne. Wszystko zależy tak naprawdę od tego… na zamknięciu którego wtrącenia zależy nam bardziej 🙂 Uważam, że żadna z wersji nie jest niepoprawna. Przy czym w pierwszej wersji podrzędność dookreślenia (do domu) jest wg mnie lepiej podkreślona.

 9. Andrzej

  Dlaczego są nazwy miejscowości Brzóza (np. Brzóza Królewska) i Brzuza (np. wieś w woj. łódzkim). Z czego wynika forma z „u”, bo wizualnie to mi pasuje tylko forma brzóza (odmiana brzoza)

  • Paweł Pomianek

   Niestety nie mamy aż tak szerokich kompetencji historycznojęzykowych. Warto pamiętać, że akurat nazwy miejscowości czy nazwiska rządzą się swoimi prawami. Sam jestem daleko spokrewniony z osobami o nazwisku Łudź przez u otwarte.

  • Paweł Pomianek

   Proszę o wyjaśnienie pytania. Nie bardzo rozumiem, w czym problem. Albo można go napisać w innym języku i na przykład dać przypis z polskim tłumaczeniem; albo napisać po polsku, a w narracji zaznaczyć, że rozmawiali w innym języku.

   • Glevissig

    Chodzi mi o to, czy można zapisać obcy język oznaczając go ukośnikiem, wolę oszczędzić sobie gafy 😀
    Zamiast tak:
    – Penso che dovresti smettere di fare la mafia e tornare nella tua nativa Italia. (Uważam, że powinnaś skończyć bawić się w mafię i wrócić do swoich rodzinnych Włoch.)
    To tak:
    – /Uważam, że powinnaś skończyć bawić się w mafię i wrócić do swoich rodzinnych Włoch./
    A jeżeli można tą drugą opcją, to jaka jest jej poprawna pisownia?

    Dziękuję za szybką odpowiedź

 10. Tomasz

  Cześć, mam pytanie gramatyczne o formę orzeczenia.
  Czy zdanie: „Musimy zdać sobie sprawę, w jaki sposób wczoraj i dziś traktuje się ciało kobiet”, jest poprawne? Czy okolicznik wczoraj nie powinien łączyć się z orzeczeniem w czasie przeszłym, a dziś w czasie teraźniejszym? Z drugiej strony w NKJP pojawiają się takie połączenia i sam nie wiem, czy traktować to jako błąd czy nie.

 11. Michał

  Dzień dobry

  Mam pytanie jak poprawnie powinno odmieniać się przez przypadki nazwę miejscowości w mianowniku Lipicze oraz jak nazwać mieszkańców tej miejscowości.
  Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam\

  • Paweł Pomianek

   Jeśli to jest dokument, to stosujemy zapis z zerem nieznaczącym w celu uniemożliwienia fałszerstwa poprzez dopisanie przed piątką 1 lub 2. W żadnej innej sytuacji, w żadnym innym rodzaju tekstów poza urzędowymi zera nieznaczącego nie używamy.

 12. Piotr Olechnowski

  Dzień dobry Panu,
  Nasi ustawodawcy często zapominają o przecinku, który potrafi diametralnie wypaczyć znaczenie zapisu prawa.
  Czy byłby Pan tak uprzejmy i potwierdził, czy dobrze odczytuję informację z art. 3 p. 2 Prawa budowlanego, którego to zapis brzmi:

  Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, (…), oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

  Moje pytanie brzmi:

  Czy zapis art. 3 p. 2 P.b. w stosunku do budowli hydrotechnicznych należy odczytać jako:

  wolno stojące trwale związane z gruntem budowle hydrotechniczne, czy też jest to, niewłaściwe połączenie zapisów dwóch różnych budowli wymienionych w tym artykule i takie połączenie jest niewłaściwe i niepoprawne, gdyż budowle hydrotechniczne, są wymienione jako inne wskazane obiekty od wymienionych łącznie bez przecinka: wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe?

  Interpretacje są dwie w naszym kraju – czy może obie są poprawne? Czy jednak nie?

  Dla Pana wiedzy, sprawa dotyczy uznania lub nie za budowle, takich budowli jak: pływające falochrony, morskie pływające turbiny wiatrowe, pomosty pływające czy inne, różnego typu pływające – czyli nie związane na trwałe z gruntem – budowle znajdujące się w przestrzeni publicznej.

  Wspaniała strona http://www.jezykowedylematy, pozdrawiam serdecznie, życząc trudnych pytań i świetnych i celnych odpowiedzi 🙂

  Z wyrazami uznania za niesamowitą wiedzę…, określenie Pana i Współtwórców odpowiedzi expertami to zdecydowanie za mało 🙂

  • Paweł Pomianek

   Jako że w zapisie wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe występuje spójnik i, wydaje się, że został on wstawiony po to, by było pewne, iż jest to jeden z podpunktów, który w tym miejscu się kończy. Pewność daje nam fakt, że wyżej wymienione zostały wolno stojące maszty antenowe. Wydaje się więc, że jeśli coś miało być wolno stojące, to zostało to dokładnie określone. Tak więc rozumienie wolno stojące trwale związane z gruntem budowle hydrotechniczne wydaje się nie mieć uzasadnienia, biorąc pod uwagę zapis ustawy.

   • Piotr Olechnowski

    Bardzo Panu dziękuję, nic dodać nic ująć. Wszyscy urzędnicy powinni przejść u pana weryfikację i zdać egzamin z „czytania ze zrozumieniem ustaw i przepisów”
    Nisko się kłaniam…

    • Paweł Pomianek

     Powiem Panu, że jesteśmy we wstępnej fazie przygotowań szkolenia na temat używania przecinków. Jedną z ważnych grup docelowych tego szkolenia mają być właśnie urzędnicy, bo mam podobne zdanie jak Pan co do tej kwestii. Co do czytania ze zrozumieniem ustaw i przepisów to nie czuje się raczej aż tak kompetentny 🙂 W wielu kwestiach odsyłam do prawników. Tutaj sprawa wydawała się jednoznaczna.
     Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa.

 13. Sylwia

  Dzień dobry!
  Chciałabym zapytać o zapis liczebników w danym akapicie. Zastanawia mnie bowiem, czy w przypadku, kiedy w jednym akapicie mamy liczebniki: „piętnastolatka; dziewczyna w wieku dwudziestu lat; od szesnastego roku życia”, to powinniśmy stosować jedną zasadę zapisywania ich (słownie/cyfrowo), czy jeśli np. dane wydawnictwo przyjmuje w normie, że słowa piętnastolatka zapisujemy słownie (a nie 15-latka), natomiast w całej książce liczebnik porządkowy typu „szesnastego roku życia” zapisywany jest cyfrowo z kropką (16. roku życia), jak również cyfrowo zapisywane są liczebniki powyżej 9, to czy błędem będzie zastosować słowno-cyfrową pisownię? Np. piętnastolatka od 12. roku życia zastanawiała się, kim będzie w wieku 20 lat.
  Pozdrawiam i dziękuję najpiękniej!

  • Paweł Pomianek

   Ważne jest po prostu trzymanie się reguł danego wydania. Jeśli ktoś zdecydował się na zapisywanie piętnastolatka słownie, ale lat życia cyfrowo, to trzeba się tego zapisu trzymać, nawet gdy wyrazy z tych dwóch grup spotykają się ze sobą lub występują w swojej okolicy 🙂

 14. abc

  Dzień dobry. Jeżeli cytat stanowi samodzielne zdanie, to w którym miejscu powinno postawić się kropkę: wewnątrz czy po cudzysłowie? Np.:
  1. „Walcz i wygrywaj.”
  2. „Walcz i wygrywaj”.

 15. p

  Dzień dobry,

  Czy Państwa zdaniem następujące zdania maja identyczne znaczenie?

  1. Jesteś niemiły dla mnie
  2. Nie jesteś miły dla mnie

  Moim zdaniem nie, w drugim zdaniu, nie jest stwierdzone, że jestem niemiły, można być np. neutralnym, ani miłym, ani niemiłym.

  Proszę o odpowiedź

  • Paweł Pomianek

   Ten nietypowy szyk obu zdań w ogóle sprawia, że w kontekstach można sobie wyobrazić mnóstwo znaczeń. Szyk przestawny Jesteś niemiły dla mnie, w którym akcent zdaniowy pada na końcowe dla mnie wskazuje, że komunikat jest szerszy: Dla niego jesteś miły, a dla mnie nie. Drugie zdanie mogłoby się pojawić przede wszystkim w formie riposty:
   – Przecież ogólnie jestem miły.
   – Ale nie jesteś miły dla mnie. W tym problem.

   W tej formie i z tym szykiem z końcowym dla mnie zdanie drugie wydaje się komunikować dokładnie to samo, co pierwsze.

   W naturalnej formie to drugie zdanie brzmiałoby:
   Nie jesteś dla mnie zbyt miły.
   I choć nadal komunikatem byłby zarzut co do traktowania rozmówcy, byłby on wyrażony w sposób bardziej zawoalowany, inteligentny i nie tak kategoryczny, jak stwierdzenie wprost, że ktoś jest dla mnie niemiły.

 16. Gpsia

  Dzień dobry. Chcę uzyskać odpowiedź, kiedy kończy się kwarantanna, jeśli w piśmie, które dostałam jest taki tekst: W dniu 18.04.2021 nałożono obowiązek kwarantanny domowej, która powinna zakończyć się w dniu 04.05.2021. Czy kwarantanna kończy się 4 maja, czy, jak sugerują wszyscy 5 maja ? Według mojej logiki jeśli ktoś napisał, że w dniu tym i tym to właśnie w tym dniu, czyli 4 maja ? Przecież jeśli ktoś np. urodził się danego dnia, to urodził się właśnie tego dnia, a nie następnego. Proszę o odpowiedź.

  • Paweł Pomianek

   To nie jest pytanie językowe, ale mogę z łatwością odpowiedzieć, że wszyscy mają rację. W tym dniu się kończy, co oznacza, że do tego dnia włącznie obowiązuje. Jeśli kończy Pani wyjazd wakacyjny w niedzielę, to znaczy, że tego właśnie dnia przypada ostatni dzień wakacji i w tym dniu wraca Pani do domu. Jest to więc dzień wliczający się w rzeczone wakacje. Podobnie dzień zakończenia kwarantanny wlicza się do czasu jej trwania. Jeśli ma Pani deadline, żeby złożyć dokument, to w dniu deadline’u też Pani może to zrobić 🙂

 17. Żaneta

  Dzień dobry!

  W tekście artykułu przyjęłam zapis liczebników od 0 do 10 słownie. Mam pytanie, czy będzie się on także odnosił do czasu (a nie sztuk, egzemplarzy)? Na przykład:

  Minęło 37 dni… (czy trzydzieści siedem?)
  Zajął się tym dwa lata temu…
  Od 11 miesięcy… (czy jedenastu?)
  Po trzech dniach prób…

  Czy może zapis czasu rządzi się własnymi prawami i zawsze powinien być zapisywany słownie…? Jako oddzielna kategoria?

 18. Anna

  Dzień dobry,

  czy w poniższych zapisach dialogu brakuje przecinków?

  – Po cholerę im ten angielski?
  – To po cholerę ty tam jedziesz? Ja już cię chyba nie rozumiem.
  – Po cholerę im ludzie z angielskim?

  Pozdrawiam!

 19. Anna

  Dzień dobry, chciałabym zapytać o to, gdzie postawić odnośnik do przypisu. Zastanawiam mnie bowiem, czy jeśli jakiś fragment tekstu, parę zdań, do tego przypisu się odnosi (na przykład streszczam opisany w danym tekście eksperyment), to czy odnośnik powinien pojawić się przy ostatnim zdaniu, czy może przy pierwszym? Pozdrawiam serdecznie

   • Anna

    Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź! Tak też przypuszczałam. A jeśli jeszcze mogę zapytać, czy aby nie mnożyć przypisów w sytuacji, w której w dwóch-trzech zdaniach albo akapicie powtarzają się cytaty z tego samego źródła – np. Ale to nie wszystko, jak pisała Amanda, „jeszcze wczoraj byliśmy w stanie zrobić znacznie więcej”. Jednak teraz „życie ulega coraz większej dezintegracji”, a ponieważ nie każdy umie nadążyć za tempem zmieniającego się świata, „nie każdy może funkcjonować w rzeczywistości 'bez wspomagaczy'” – można przy pierwszym cytacie napisać: Te i dwa następne cytaty z tego samego źródła, albo dodać tylko jeden przypis na samym końcu?
    Przepraszam i dziękuję!

 20. Sylwia

  Dzień dobry!
  Czy jeśli decyduję się w książce popularnonaukowej dialogi i wypowiedzi ustne umieszczać w cudzysłowie, tak jak wszystkie inne cytaty, czy należy dłuższe takie wypowiedzi wyróżniać blokowo?
  Pytam, gdyż w wielu książkach spotkałam się z tym, że redakcja takich dłuższych wypowiedzi ustnych bohaterów, z którymi w podróży spotyka się autor, nie wyróżniała (wyróżniano jedynie cytaty z książek, czasopism itp.).
  Pozdrawiam 🙂

  • Paweł Pomianek

   Pani Sylwio,
   na początku chcę Panią bardzo przeprosić, bo już bardzo długo czeka Pani na odpowiedź na swoje pytanie – zadane 15 dni temu. Normalnie staram się odpowiadać do 7 dni, ale gdy odpowiedzi muszę poszukać w literaturze fachowej, czasem mi się to przesuwa. Ostatnio mam bardzo dużo dodatkowej pracy i stąd, choć na inne pytania na bieżąco odpowiadam, Pani pytanie odsuwam i odsuwam. W planie na wczorajszy dzień miałem udzielenie w końcu odpowiedzi, ale czas i inne obowiązki znowu mnie pokonały. Dziękuję, że tak spokojnie zadaje Pani to pytanie ponownie (tym razem już tylko jako jedno z trzech), cieszę się, że to wszystko jeszcze się nie przedawniło i odpisanie Pani ciągle ma sens.
   By udzielić kompetentnej odpowiedzi, chciałem zajrzeć do Jak pisać i redagować Wolańskich. Zacytuję Pani fragmenty, z których wynika dość jasno, że wszystkie dłuższe cytaty należy wyróżniać blokowo. Pod Pani pytaniem zadanym wcześniej odniosę się do pozostałych części Pani pytania:

   Dłuższe, co najmniej kilkuwierszowe, a tym bardziej kilkuakapitowe cytaty powinny stanowić fragmenty wydzielone z tekstu głównego (oddzielone od góry i od dołu światłem). Tak wydzielonych graficznie cytatów nie ujmuje się w cudzysłowy.
   (…)
   We wciętym cytacie nie stosuje się już wcięć akapitowych. W przypadku wciętych cytatów, liczących więcej niż jeden akapit, końce poszczególnych ustępów powinny być sygnalizowane przez wyraźnie krótsze od standardowego wiersze końcowe.
   (…)
   W obrębie całej publikacji należy stosować konsekwentnie jednolity sposób oznaczania krótszych i dłuższych cytatów.

   Pomysł o umieszczaniu dialogów w cudzysłowach uważam za zły, ale do tego odniosę się pod Pani poprzednim pytaniem, gdzie poruszyła Pani tę kwestię bardziej szczegółowo.

   EDIT: Pani Sylwio, to co Pani przytoczyłem wyżej, nie dotyczy wypowiedzi ustnych, tylko cytatów tekstów z innych dzieł. Odpowiedź na Pani pytanie jest więc inna – faktycznie ma Pani rację. Jeśli chodzi Pani o wypowiedzi osób, z którymi spotyka się bezpośrednio autor, to nie można ich nazwać cytatami. Więcej o tym w odpowiedzi na pytanie z 16.03.

 21. Marek

  Witam, pytanie odnośnie zdania:

  „Nurt, który pojawił się w wieku XVII, w następujących stuleciach swym wpływem zdominował dzieje Europy i świata.”

  Mam problem z przecinkiem przed „w następujących”.

  Z jednej strony zawsze dajemy przecinek przed zdaniem podrzędnym. Z drugiej zaś strony nie dajemy przecinka przed wyrażeniem przyimkowym. Czy coś źle rozumiem? Jeśli nie, to jak pogodzić te dwie pozornie konfliktujące ze sobą reguły?

  Dziękuję.

  • Paweł Pomianek

   Ten przecinek jest potrzebny. Z wyrażeniem przyimkowym to przede wszystkim bywa tak, że przecinek możemy opuścić, gdy ono rozpoczyna wtrącenie. Domknięcie wtrącenia przecinkiem jest obligatoryjne.

 22. Tomek

  Dzień dobry!
  Czy w tekście (tłumaczonym, popularnonaukowym) wstawki tłumacza można dodawać w nawiasie kwadratowym (nie przypisie) i bez dodania adnotacji „przyp. tłum.”, a w miejscu (cytacie), w którym w nawiasie kwadratowym jest dodane słowo, napisać „przyp. aut.”?

   • Tomek

    Chodzi mi na przykład o taką sytuację:
    Wstawka tłumacza w nawiasie kwadratowym (w cytowanym tekście): „Kiedy rozważymy te dane w odniesieniu do kwestii krążenia i wyobrazimy sobie, że prawdopodobnie 10 lub 15 galonów [38–57 litrów],…”
    Wstawka tłumacza w tekście głównym: „Można stwierdzić, że echolokacja polega na wydawaniu dźwięków [o wysokiej częstotliwości]… ”
    Wstawka autora tekstu (w cytowanym przez niego tekście): [Ale] jednak tego nie zrobił…”
    Czy można wówczas w tekście oznaczyć tylko przypis autora (czyli: „[Ale – przyp. aut.] jednak tego nie zrobił…”) i zaznaczyć na początku, że jeśli nie podano inaczej, wszystkie wstawki w nawiasach kwadratowych są tłumacza?

  • Paweł Pomianek

   Jeśli to faktycznie nazwa – to tak. Z tego, co widzę, pisownia w internecie jest zróżnicowana. Wielkimi literami występuje jako rejon kulturowy. Trzeba by ustalić, jaki jest status tego określenia. Niestety brak mi do tego narzędzi.

 23. robi

  Czytam definicje spójnika „zaś” i nie jestem w stanie sam rozstrzygnąć takiego zdania, w którym wg mnie słowo „zaś” może być zastąpione np. słowem „natomiast” i w obu przypadkach rozumiem to zdanie, że jest mowa w nim o dwóch różnych opłatach a nie o tej samej.
  Czyli zdanie nr 2 w pierwszej jego części nawiązuje do grzywny ze zdania nr 1, natomiast w drugiej jego części (tej po „zaś”) mówi o innej opłacie (w domyśle kosztach sądowych).
  Według mnie jeśli mowa miałaby być o jednej i tej samej opłacie (czyli owych kosztach sądowych a nie grzywnie z pkt 1) w zdaniu nr 2 to zamiast słowa „zaś” powinno się użyć „i” „dlatego” gdyż”, czyli słowami które łączą a nie rozdzielają na dwa człony zdanie.

  Owe zdanie pojawia się w orzeczeniu sądu gdzie widnieją dwa punkty:
  „1. Uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu … i za to wymierza mu karę grzywny w wysokości…”
  „2. Zwalnia obwinionego od obowiązku uiszczenia opłaty, zaś zryczałtowanymi wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa”

  • Paweł Pomianek

   Szanowny Panie,

   według mnie faktycznie ma tutaj miejsce wadliwe używanie polszczyzny (zaś powinno być zastąpione przez a), ale zdanie rozumiem tak jak adwokat i w zasadzie trudno mi nawet dopatrywać się w nim kontrowersji. Chodzi o opłatę sądową, nie o grzywnę. Opinie specjalistów od polszczyzny w kwestii dokumentów prawnych nie mają jednak większego znaczenia, ponieważ język prawniczy rządzi się w dużej mierze swoimi – nomen omen – prawami.

   Z wyrazami szacunku
   – Paweł Pomianek

 24. Morgen

  Witam. Mam bardzo krótkie pytanie. Czy istnieje feminatyw słowa „wynajmujący”? Jeśli tak, to jak jego poprawnie użyć w zdaniu podobnym do „umowa zawarta pomiędzy najemcą a _wynajmujący w femitywie_”? Dziękuję bardzo.

 25. Ewa

  Dzień dobry. Mam pytanie interpunkcyjne. Czy w podanym niżej zdaniu dobrze postawiłam przecinek?

  „Nie zwlekając ani chwili dłużej, staranował Jeepem bramę wjazdową i z piskiem opon zatrzymał samochód na ścieżce wysypanej kolorowym żwirem ozdobnym.”

  Nie zwlekając to imiesłów przymiotnikowy i wydaje mi się, że jego też oddziela się przecinkiem od zwykłego czasownika, w tym przypadku „staranował”. Mam rację czy się mylę?

  • Paweł Pomianek

   Nie zwlekając to imiesłów przysłówkowy, nie przymiotnikowy. Imiesłowy przysłówkowe faktycznie oddziela się przecinkiem i w związku z tym przecinek został dobrze postawiony. Jest to jednak kwestia na tyle oczywista, że zachęcam do sprawdzania takich rzeczy samodzielnie (choćby u nas na stronie można znaleźć na ten temat artykuły – na temat imiesłowów przymiotnikowych również). Przy okazji zwracam uwagę na błąd ortograficzny w nazwie samochodu – napiszemy jeepem małą literą.

 26. Maria

  Dzień Dobry

  Jak powinnam napisać:
  Pracownicy WIG-u czy WIG (chodzi o Wojskowy Instytut Geograficzny)?
  Budynek WIG czy WIG-u?

  Z góry dziękuję

 27. 123

  Dzień dobry. Która forma jest poprawna?
  1. Razem z Adrianem zająłem 3. miejsce w konkursie historycznym.
  2. Razem z Adrianem zajęliśmy 3. miejsce w konkursie historycznym.

  • Paweł Pomianek

   Żadna z tych form nie jest niepoprawna. To, która jest lepsza, zależy od kontekstu. Jeśli ktoś referuje swoje sukcesy (całą serię), to wtedy lepiej użyć tej pierwszej. Natomiast gdy mówimy o jakimś pojedynczym sukcesie tak po prostu, lepsza będzie liczba mnoga w czasowniku.

 28. Sylwia

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie sposobu zapisu cytatów wypowiedzi ustnych w tłumaczonej książce popularnonaukowej. Jeśli bowiem przyjmuję zasadę, że wszystkie wypowiedzi ustne umieszczam w cudzysłowie, to:
  1) czy mogę wówczas nie wyróżniać dłuższego cytatu blokowo?;
  2) czy takie wypowiedzi można zostawić w osobnych akapitach, czy należy je umieścić w ciągu narracji?
  3) jak zapisać krótkie dialogi? Czy można je zapisać w cudzysłowie i każdą wypowiedź w osobnym akapicie?
  Pozdrawiam!

  • Paweł Pomianek

   Witam Panią ponownie. Na pierwsze pytanie częściowo odpowiedziałem już tutaj.

   Ad 2
   Nie znajduję zasady, która by to ostatecznie ustalała. Jestem raczej zwolennikiem przesuwania wypowiedzi do nowego akapitu, ale choćby w artykułach prasowych składa się często wypowiedzi w ramach większego akapitu. Jeśli mamy do czynienia z tekstem popularnonaukowym, nie doszukiwałbym się tutaj błędu.

   Ad 3
   Sprawdziłem w Jak pisać i redagować Wolańskich. Niestety nie odnoszą się oni do sytuacji, o jakiej Pani wspomina. O dialogach piszą tylko w kontekście tekstów literackich. Byłbym jednak zdecydowanym zwolennikiem przeniesienia reguł zapisów dialogów z literatury pięknej, ponieważ innych w polszczyźnie nie mamy. A jeśli tak, to nie można sobie pozwolić na posługiwanie się wzorami z angielszczyzny. W polszczyźnie dialogi na pierwszym poziomie cytowania zapisujemy zawsze od kresek dialogowych i zdecydowanie w taki sposób należałoby to złożyć.

   Ad 1
   W tym kontekście zastanawiam się jeszcze nad kwestią pierwszą. Generalnie bowiem Pani nie pyta mnie o cytaty (przynajmniej tutaj), tylko o wypowiedzi ustne. Przytaczanie wypowiedzi ustnych nie jest tym samym co cytowanie. Cytowanie to przytaczanie fragmentu jakiejś innej publikacji, wypowiedzi gdzieś już zapisanej. Zasady cytowania już Pani przedstawiłem wyżej. Natomiast wypowiedzi ustnych nie trzeba wyróżniać blokowo. Cytaty – owszem; wypowiedzi ustnej – nie. Dłuższą pojedynczą wypowiedź ustną można zapisać w cudzysłowie w normalnym akapicie. Dialogi, rozumiane jako serię wypowiedzi ustnych wiążących się ze sobą, trzeba zapisać jak dialogi, korzystając z kresek dialogowych; każdą wypowiedź od nowego akapitu.

   Wyedytowałem też odpowiedź na pytanie z 31.03 i ją uzupełniłem. Bardzo przepraszam, ale dopiero uświadomiłem sobie, o co Pani mnie konkretnie pyta. Oczywiście ma Pani rację, odróżniając (także graficznie) wypowiedzi ustne od cytatów z innych książek.

   • Sylwia

    Serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź!!
    Ad. 3. (Dialogi) I, jak rozumiem, wówczas nie będzie to postrzegane jako niekonsekwencja, że przytaczane fragmenty rozmowy (wypowiedzi jednego nadawcy) będą umieszczone w cudzysłowie, a krótkie dialogi od kresek dialogowych? 🙂

    • Paweł Pomianek

     No właśnie moim zdaniem nie, jeśli to będzie konsekwentne. Pamiętajmy, że mówimy o literaturze popularnonaukowej (w literaturze pięknej należałoby oczywiście każdą wypowiedź składać od kreski dialogowej). Wypowiedź jednej osoby poza kontekstem dialogu nie jest przecież dialogiem – jest… wypowiedzią. Czy ktoś się może tego przyczepić? Czy ktoś może mieć inną opinię? Na pewno tak. Ale uważam, że jeśli Pani konsekwentnie pokaże regułę, wg której Pani działała – racja będzie po Pani stronie. W tym sensie, że jest to jedna z możliwości i może Pani właśnie tak wybrać.

 29. Janina12141

  Dzień dobry. Mam pewne pytanie. Czy w zdaniu- Samo zgaszenie światła na widowni, co zaczęli praktykować w teatrze symboliści, było trudnym zadaniem.- zdanie podrzędne można by było uznać za przydawkowe? I przede wszystkim czym różnią się zdania rozwijające i przydawkowe? Czy można by je było uznać za tożsame?
  Bardzo dziękuję za odpowiedź
  Z wyrazami szacunku
  Janina K.

 30. 123

  Czy w poniższym zdaniu po imieniu powinno się postawić przecinek?
  Zdanie: Dziękuję Hubert za tę przejażdżkę rowerową.

  • Paweł Pomianek

   Dziękuję, Hubert, za tę przejażdżkę rowerową.
   Forma jest dopuszczalna w normie potocznej. W oficjalnej polszczyźnie napiszemy:
   Dziękuję, Hubercie, za tę przejażdżkę rowerową.

   • uważny

    Nie tylko w oficjalnej, ale w każdej POPRAWNEJ polszczyźnie nie można zastępować wołacza mianownikiem. Taka maniera to rusycyzm (język rosyjski nie ma wołacza i stąd ten błąd).

    • Paweł Pomianek

     Nie mogę się zgodzić. Tylko w polszczyźnie ogólnej, oficjalnej, w odmianie pisanej nie możemy zastępować form wołacza mianownikowymi. Choćby polszczyzna regionalna też jest poprawną polszczyzną, a w niektórych regionach Polski – proszę mi wierzyć – użycie w rozmowie formy wołacza przy zwracaniu się do kogoś uchodzi za ekstrawagancję i jest narażaniem się na śmieszność. Oczywiście w innych regionach kraju jest całkowicie inaczej.
     Tendencja do zastępowania jest już na tyle utrwalona w języku, że choćby Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN w 2007 r. pisał o niej jako o czymś naturalnym (co oczywiście nie znaczy, że ją chwalił):

     We współczesnej polszczyźnie, zwłaszcza mówionej, obserwujemy silną tendencję do zastępowania form wołacza przez formy mianownika, o czym świadczą m.in. użycia składniowe niezdrobniałych imion męskich: Andrzej, kiedy wrócisz? Krzysztof, daj mu spokój! Marek, gdzie kupiłeś ten słownik?, zamiast tradycyjnych: Andrzeju…, Krzysztofie…, Marku…

     Także Katarzyna Kłosińska w poradni językowej PWN nie decyduje się określać tego jako błąd językowy, a jedynie jako niestaranność.

     Czy poprawne jest używanie mianownika w funkcji wołacza? Zdaje się, że jest to coraz bardziej akceptowalne, choć wciąż na pewno niestaranne.

     Jako redaktor książek również nie śmiałbym zmieniać autorowi form mianownikowych na wołaczowe jak leci, bez głębszego zastanowienia w każdym przypadku. Zwłaszcza że pojawiające się w dialogach wypowiedzi bohaterów mają oddawać żywą mowę.

 31. 123

  Dzień dobry. Mam pytanie do tego zdania: Zająłem 1. miejsce w turnieju Masters w Warszawie.

  Czy słowo „Masters” powinno być zapisane z wielkiej czy z małej litery?

  • Paweł Pomianek

   Na stronach PWN – przy czym wyraz występuje wyłącznie w korpusie – w stosunku do turniejów widzę tylko użycia wielką literą. To, czy użyjemy dużej litery, zależy od tego, czy jest to element oficjalnej nazwy turnieju (wtedy dużą), czy rodzaj turnieju (wtedy małą).

    • Paweł Pomianek

     Przepraszam, umknęła mi Pańska odpowiedź. Niestety mogę powtórzyć tylko to, co napisałem wyżej: musi się Pan zorientować, jaka jest oficjalna nazwa turnieju. Prawdopodobnie Masters jest nazwą turnieju lub jej elementem i wyraz ten zapisuje się wielką literą.

 32. Ewka

  Dzień dobry. Mam pytanie.

  „Litery układały się w piękne, męskie imię.”

  Czy tutaj będzie przecinek jak w podanym przykładzie? Bo to chyba wymienianie po przecinku, jakie to imię było. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.

 33. Michał

  Mam pytanie o zasadność i poprawność używania zwrotów (kompletnie nic nienaczących) – „wszystko, zawsze, wszędzie, cała”. Słyszymy czasem „wszystko robisz źle/ zawsze robisz źle” albo „byłam cała brudna, cała we krwi”.
  Dla mnie używanie takich sformułowań w kontekście np. jakiegoś jednorazowego wydarzenia jest po prostu aż irytujące. Coś ktoś zrobi niepoprawnie (np. w pracy etc) to czy na prawdę całe jego dotychczasowe dokonania sprowadzają się do tej jednej chwili i można powiedzieć, że zawsze coś robi źle, bo akurat teraz zawalił. Albo ktoś powie „uderzyłam się w głowę, cała byłam we krwi”. No to ja pytam – czyli stopy też były we krwi? A, nie były? To chyba nie bylaś CAŁA.
  Nie umiem przejść obok tego zagadnienia obojętnie.
  Jak wygląda sprawa poprawności używania tego typu wyrażeń?

  • Paweł Pomianek

   Ależ to są emocje! Te określenia niosą ogromny walor emocjonalny i nie można ich traktować dosłownie – bo to nieporozumienie. Takie określenia, że ktoś jest w czymś cały uwalany – jak one brzmią! A gdyby nam ktoś powiedział: Miałam uwalane końcówki paców i parę kropek na ubraniu, to byśmy powiedzieli: Dobrze, skończ już, to nieinteresujące, pogadajmy o czymś innym. Trochę inaczej jest z tym określeniami zawsze robisz coś źle. Można w ten sposób bardzo kogoś skrzywdzić i jest ono często niesprawiedliwe. Ktoś, kto stara się dbać o swoją kulturę, sposób traktowania innych (pracownika, dziecka), powinien bezwzględnie pracować nad rugowaniem tego typu wypowiedzi. Niemniej jednak każda osoba trzeźwo patrząca, stojąca z boku lub oceniająca z dystansem, także w tym przypadku wie, że mamy do czynienia ze wzmocnieniami emocjonalnymi i tego typu określenia – wbrew Pańskiej sugestii – nie unieważniają poprzednich osiągnięć. Co ktoś wypowiadający takie słowa – po ochłonięciu powinien przyznać. Ale problemem w tym określeniu nie jest sam charakter uogólniający. Możemy przecież swobodnie użyć pięknego i szalenie miłego: Zawsze można na ciebie liczyć, choć ktoś złośliwy (może Pan? 😉 ) doszukiwać by się mógł wówczas tego jedynego przypadku, gdy akurat liczyć na kogoś nie mogliśmy 😀

 34. plusy i minusy

  Dzień dobry

  Czy używanie sformułowania plusy i minusy w sensie wady i zalety jest poprawne? Np. plusy i minusy sytuacji, bohatera itp.

 35. Ewka

  Dzień dobry. Jeśli na przykład chcemy napisać następujące zdanie:

  „Dawid był szefem Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną.”

  To jak poprawie zapiszemy nazwę wydziału? Z dużych liter – tak jak w przykładzie – czy wystarczy z małych?

 36. 123

  Dzień dobry. Mam pytania do tego zdania: Zajęliśmy 5. miejsce w turnieju ogólnopolskim drużynowym z cyklu Młodzieżowej Ligi Piłkarskiej w Krakowie rangi drugiej w kategorii Open.
  a) Czy nazwę cyklu – Młodzieżowa Liga Piłkarska, powinno się zapisać w cudzysłowie czy wystarczy zapis z wielkich liter?
  b) Czy pomiędzy słowami – ogólnopolskim drużynowym, powinno się postawić przecinek?
  c) Czy pomiędzy słowami – rangi drugiej w kategorii Open, powinno się postawić przecinek?
  d) Czy nazwę kategorii – Open, powinno się zapisać z wielkiej czy z małej litery?

  • Paweł Pomianek

   Przede wszystkim należy zmienić szyk zdania, który jest nieco wadliwy:
   Zajęliśmy 5. miejsce w ogólnopolskim turnieju drużynowym z cyklu Młodzieżowej Ligi Piłkarskiej w Krakowie rangi drugiej, w kategorii open.

   Właściwie to sposób, w jaki sformułowałem zdanie, zawiera też odpowiedzi na Pańskie szczegółowe pytania:
   a) Tego typu nazw nie ujmujemy w cudzysłów.
   b) Nie, ale koniecznie należy zmienić szyk, żeby brzmiał naturalnie, a poszczególne przymiotniki (i nie tylko) odnosiły się do siebie; alternatywny szyk to: w drużynowym turnieju ogólnopolskim, ale brzmi on już gorzej.
   c) Tak, postawienie przecinka będzie zasadne, biorąc pod uwagę długość wcześniejszego określenia. Z tym że wg mnie wersję bez przecinka też można obronić, choć określiłbym ją jako gorszą. Wyraźnie.
   d) Na stronach PWN widzę, że kategorię open zapisuje się małą literą.

 37. Merr

  Powiedzenie, że się wyspała, byłoby niedopowiedzeniem.
  Czy powinno być „Powiedzenie, że się wyspała, byłoby niedopowiedzeniem.”

 38. Bartek

  Dzień dobry,

  W terminologii technicznej używa się słowa „niezarządzalny” przy opisie switchy/przełączników sieciowych. Jest to tłumaczeniem angielskiego słowa „unmanaged”. Nie występuje ono jednak w słowniku PWN a MS Word podkreśla to słowo jako błąd… czy można używać takiego słowa?

  Pozdrawiam

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry.
   Na terminologii technicznej się nie znam, więc nie mam pojęcia, co to w ogóle znaczy. Fakt, że słowo nie występuje w słowniku, nie znaczy, że w języku technicznym nie można go używać, jeśli jest to rzeczywistość nowa, nieznana do tej pory. Nowe zjawiska trzeba jakoś określać. Więc tak naprawdę to Pan wie lepiej niż ja, czy ten wyraz jest polszczyźnie potrzebny, czy nie.

  • uważny

   Naprawdę używa się nazwy „niezarządzalny”?
   A jednak kwasoród jako oxigenium się nie przyjął. Trzeba było wymyślić tlen. Zanim się jakąś rodzimą nazwę na owo urządzenie wymyśli, ja bym stosował nazwę angielską. Niedługo wszyscy będziemy mówić po angielsku i potrzeba spolszczania nazw technicznych zniknie.

 39. 123

  Dzień dobry. Czy w podanych przykładach poprawne są obie formy?
  a) dwaj kuzyni na rowerach, dwóch kuzynów na rowerach
  b) 2. miejsce w turnieju, 2. miejsce na turnieju
  c) obejrzałem mecz w aplikacji, obejrzałem mecz na aplikacji

 40. aha

  Witam, mam do Pana pytanie czy na zapytanie: ” Kto wygrał grę ?” można odpowiedzieć „Wygrała grę Marta” i jest to szyk zdania poprawny? Albowiem stwierdzono, że nie. Ja zaś uważam, że zarówno zdania „Wygrała grę Marta”, „Marta wygrała grę” i „Grę wygrała Marta” są wszystkie poprawne językowo.
  Dziękuję za odpowiedź.

 41. Mary

  Awansowano tę pierwszą trójkę, czy tą pierwszą trójkę. Mam problem bo wg. wikipedii pierwsza w zdaniu Pierwsza godzina to rzeczownik. Więc Pierwsza trójka jest również rzeczownikiem a zatem do której cześci zdania dostosowujemy tą/tę?

  • Paweł Pomianek

   Poprawnie tę pierwszą trójkę, bo tę trójkę. Ten, kto wymyślił to dostosowywanie formy zaimka do rzeczownika, nie wziął pod uwagę różnego typu wątpliwości. Tutaj generalnie nie chodzi o dostosowanie końcówki, tylko dostosowanie do siebie przypadka. Trzeba zadać sobie odpowiednie pytanie – tutaj: kogo? co?trójkę, tę trójkę. Jest to biernik. Dodajmy, że gdyby było samo określenie tę pierwszą to należałoby też użyć formy , pomimo tego, że końcówki nie są tutaj identyczne. Bo zaimek jest w bierniku, a nie w narzędniku. I to jest ważne.

 42. Alex

  Jaka forma słowa konwencjonalista będzie poprawna?
  1. Aleksander określa siebie jako artysta i nie konwencjonalista
  2. Aleksander określa siebie jako artysta i niekonwencjonalista

  Dziękuję:)

  • Paweł Pomianek

   Z tego, jak czyta mi to Google po angielsku i po polsku, wychodzi, że w angielskim oryginale pada na ostatnią: online, ale po polsku czytamy to wedle charakterystycznego dla naszego języka akcentu, kładąc go na przedostatnią sylabę: online.

 43. Patrycja

  Dzień dobry.
  Ciekawi mnie, które stwierdzenie jest poprawne – cierpieć dla ojczyzny czy cierpieć za ojczyznę?
  Pozdrawiam,
  Patrycja

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry. Szukam, ale nie znajduję zastrzeżeń dla żadnego z określeń. Przy czym obydwa akcentują coś innego. Pierwsze – cierpieć dla ojczyzny – podkreśla celowość cierpienia. Drugie – cierpieć za ojczyznę – bardziej przywodzi na myśl powód. Choć też w swoim źródłosłowie odnosi się do innych użyć przyimka za, np. modlić się za kogoś. Różnica między tymi określeniami jest więc bardzo subtelna. Zwykle można ich użyć zamiennie.

 44. Piotr

  Dzień dobry,

  Powiedzieć, ile by nie miał, albo ilekolwiek by miał to i tak będzie mało.
  Jak rozumieć to ile by nie miał to będzie mało -> wydaje się to nielogiczne, to sie wyklucza nie miał a będzie mało dziwne, gdzie tu logika. A niby oba zdania znaczą to samo.

 45. Tomek

  Toczę spór słowny ze swoją małżonką o możliwość nazwania jednym zwrotem kobiety , która jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej.
  Pomimo , że jest kobietą jest członkiem w/w wspólnoty.
  Czy możemy powiedzieć do niej oczywiście w sposób żartobliwy „ty chuju ” jak do członka w sensie organu męskiego? czy należy to jakoś odmienić bądź musimy zastąpić to innym określeniem.

  • Paweł Pomianek

   Proszę Pana, czyżby zapomniał Pan, że teraz jest moda na żeńskie końcówki? Chuini, proszę Pana, tylko tak można żartobliwie powiedzieć: ty chuinio 😀 😀 😀
   Ależ mnie Pan rozbawił tym pytaniem 😀

 46. Pepa

  Dzień dobry,
  chciałabym zadać dwa trudne językowe pytania. Pierwsze kiedy stawiać ?! , a kiedy !? oraz drugie czy kończyć zdanie powinno się po cudzysłowie czy w?

 47. Filip

  Dzień dobry.
  Razem z przyjacielem zastanawiamy się nad poprawnością użycia „psze/prze pani”. W internecie nie ma żadnej odpowiedzi, jak poprawnie to się pisze. Jedynie znalazłem odpowiedzi użytkowników (ankiety), że wolą formę „prze”, lecz to niekoniecznie musi świadczyć o poprawności. Przyjaciel powiedział, że raczej poprawniej jest „psze pani”, gdyż pochodzi to od „proSZę pani”. W sumie jest to logiczne, lecz dla pewności wolę zapytać tutaj.

  • Paweł Pomianek

   Oczywiście, jeśli już, to wyłącznie psze pani, bo to skrót od proszę – kolega ma absolutną rację. Prze pani to co najwyżej na porodówce 😉 Rozważyłbym ewentualnie zapis p-sze pani, tak jak na przykład piszemy W-wa zamiast Warszawa. Być może właśnie taki zapis p-sze byłby optymalny, wskazując sam w sobie, że jakieś głoski połykamy.

 48. Nocna_Wilczyca

  Witam serdecznie.
  Mnie zaś męczy nieco inne pytanie, z którym się borykam i wydaje się niepoprawne, chociaż niektórzy zaliczają go do oksymoronu.
  Czy można „krzyczeć szeptem”? Wydaje mi się, że jest to błąd z tej samej kategorii co „cofanie się do tyłu” albo „spadanie w dół”.
  Czy jest to oksymoronem, a jeśli nie, to jak to nazwiemy?

  Pozdrawiam

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry 🙂
   Nie no, krzyczeć szeptem, to raczej przeciwieństwo cofania się do tyłu. To samo by było, gdyby ktoś krzyczał głośno albo mówił cicho szeptem 🙂 Tak, to z pewnością określenie oksymoroniczne, które może się pojawić w języku poezji.

    • Paweł Pomianek

     W języku poezji, może precyzyjniej: w języku poetyckim. Nie chodziło mi o to, że wykluczone jest pojawienie się go w jakimś rodzaju tekstu. Ale wypowiedź musi mieć jednak konkretne nacechowanie.

     Myślę sobie, że takie określenie może się też pojawić w codziennym języku na opisanie sytuacji, gdy mama krzyczy na starsze dziecko (albo na męża), choć jednocześnie szepcze, bo najmłodsze dziecko śpi obok w łóżeczku. I tak rodzice krzyczą na siebie, ale – z konieczności – szeptem. Nie zmienia to faktu, że jest to określenie oksymoroniczne.

     • Nocna_Wilczyca

      Dziękuję ślicznie za odpowiedź!
      Męczy mnie jeszcze jedna sprawa. Czy rozróżniamy jakoś pleonazm od tautologii? Internet nie do końca się zgadza w tej kwestii i na różnych stronach można znaleźć różne definicje – jeden mówią, że są to określenia zamienne, a inne, że znaczą coś innego. Jak odnoszą się do tego językoznawcy i np. czy wspomina też coś o tym prof. Jerzy Blarczyk?
      Dziękuję za pomoc. 🙂

 49. Filip

  Dzień dobry,
  Od dawien dawna zastanawia mnie kwestia jednego przecinka. Czy w zdaniu „Lepiej żebyś to zrobił” powinniśmy postawić przecinek przed „żebyś”? Bardzo często spotykam się ze zdaniami „lepiej żeby” (czy to na początku zdania, czy w środku). Cały czas widzę wersje zarówno z brakiem przecinka, jak i z nim, a pytając o wyjaśnienie, najczęściej słyszę „Bez przecinka lepiej wygląda” lub „Przecinek, bo jest «żeby»”. I teraz nie wiem. O ile jestem w stanie postawić przecinek w zdaniu „Lepiej żebyś to zrobił”, tak już w „Jeśli to przegrasz, lepiej żebyś się nie pokazywał” waham się. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry.
   Przyjrzałem się sprawie, którą Pan poruszył. Z tego, co udało mi się znaleźć, nic nie wskazuje na to, by w takich przypadkach można było pominąć przecinek. Nie ma na to argumentów, żeby po lepiej wprowadza zdanie podrzędne. Lepiej, żeby nie jest też żadnym utartym zwrotem, dlatego przecinek jest potrzebny.
   W słownikach na stronach PWN trudno znaleźć to sformułowanie. Wedle tego, co pokazała mi wewnętrzna wyszukiwarka, pojawia się tylko raz w tekście prof. Bańki dotyczącym innego tematu (tutaj):

   Lepiej, żeby portal nazywał się językowym…

   W korpusie językowym PWN pojawia się sporo zdań z analogicznym zwrotem dobrze, żeby (proszę zajrzeć tutaj) – konsekwentnie z przecinkiem.
   Jeśli zaś chodzi o regułę ortograficzną, trzeba się odwołać do [363] 90.A.2. – może Pan tam zajrzeć po szersze jej omówienie (link tutaj).

   Myślę, że wypada dodać, że istnieje taki zwrot – podawany przez słownik ortograficzny: lepiej by (link tutaj). Pojawia się on jednak w całkiem innych kontekstach i znaczeniach niż to, o które Pan pyta. Np. Lepiej by zrobił, gdyby….

 50. Magdalena

  Dzień dobry,
  chciałam zasięgnąć porady w kwestii konwencji zapisu źródeł antycznych. Jak należało by np. oznaczyć cytat z Cycerona:
  Cic. Rep. I, 27 [Rep. (skrót tytułu dzieła „De re publica”) pisane kursywą]

  Spotkałam wersje z różnymi konfiguracjami kropek, przecinków i spacji, np.:
  Cic, Rep, I, 27
  Cic., Rep I,27…
  A zatem:
  – co powinno pojawić się po Cic?
  – po Rep?
  – czy wszystkie elementy oddzielać spacją, a może przed liczbą nie jest to konieczne?

 51. Maria

  Witam.
  Czy zamiast wyrażenia „czy istnieje jakaś sytuacja, w której doświadczasz…” mogę napisać „Czy istnieje jakaś sytuacja, gdzie doświadczasz…”? Czy takie sformułowanie jest poprawne i dopuszczalne?
  Z góry dziękuję za pomoc 🙂

   • uważny

    A z czym Pan chce „spasować” to „gdy”, Panie Pawle? Bo chyba nie chce Pan „zaniechać” czegoś?
    SJP PWN: spasować II pot. «dopasować do siebie»
    Wyrażenie z podwójnym kwantyfikatorem „III pot, pot”?

  • Paweł Pomianek

   Trochę dała mi Pani – przyznam – zagwozdkę, bo dostępne mi źródła nie rozstrzygają kwestii pisowni parków narodowych. Jeśli o mnie chodzi, to przyznam, że ja bym odruchowo pisał zgodnie z innymi regułami nazw geograficznych, czyli w nazwach z określeniami przymiotnikowymi wielkimi literami, a w nazwach rzeczownikowych – małymi. Faktycznie jednak wszędzie znajduję pisownię wielkimi literami Park Narodowy Ujście Warty. Jeśli takowa obowiązuje może być tylko taki powód, że określenie Park Narodowy traktuje się jako element oficjalnej, całościowej nazwy. Z kolei rezerwat przyrody to po prostu określenie gatunkowe, nie będące częścią danej nazwy. Nie widzę powody, by inaczej podchodzić do określenia geopark. No chyba że pełna oficjalna nazwa brzmi Geopark Łuk Mużakowa, ale tego nie rozstrzygną już reguły polszczyzny (w każdym razie nie na tym poziomie) – trzeba odwołać się do stanu faktycznego. To znaczy, pytanie jest o to, czy coś nazywa się Geopark Łuk Mużakowa, czy nazywa się Łuk Mużakowa i jest geoparkiem.

   • Olga

    Cieszę się, że mogłam rzucić Panu wyzwanie językowe i bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze drugie pytanie. Która wersja będzie poprawna:
    a) Daj się zaskoczyć, jak wiele ma do zaoferowania! (Chodzi o Polskę, co wynika z wcześniejszego zdania).
    b) Daj się zaskoczyć tym, jak wiele ma do zaoferowania!
    c) Daj się zaskoczyć temu, jak wiele ma do zaoferowania!

 52. Ala

  Dzień dobry.
  Czy w utartych zwrotach zmieniamy liczbę w zależności od kontekstu/liczby osób?
  Np. Radzi nie radzi poszli do urn.
  Czy też winno być: Rad nie rad poszli do urn, co ieco dziewni brzmi?
  Natomiast „nie tracąc gowy” jakoś mniej przeszkadza w : Nie tracąc głowy, poszli do urn, a mniej: Nie tracąc głów, poszli do urn.

  Pozdrawiam serdecznie.
  Ala

  • Paweł Pomianek

   To trudny temat. Ale ma Pani bardzo dobrą intuicję, bo faktycznie wszystko zależy od każdego konkretnego związku.

   Wedle zasad ze względu na stopień stabilizacji frazeologizmu wyróżniamy:
   – związki o nienaruszalnym składzie, czyli stałe,
   – związki o ograniczonej wymienności elementów, czyli łączliwe.
   Tyle że Pani również nie o to pyta, a o to, czy w związkach zmieniamy liczbę w zależności od kontekstu.

   I tutaj też – jakby niezależnie od tego, w której grupie znajduje się związek wedle powyższego podziału – bywa ze związkami różnie. Niektóre nie zmieniają liczby, inne jak najbardziej. Najlepiej byłoby to sprawdzać, ale nie umiem Pani nawet powiedzieć, gdzie, w jakim słowniku. Najlepiej w słownikach frazeologizmów. Ale… mam słownik frazeologiczny i on w ogóle pod takim kątem frazeologizmów nie omawia. Więc zostaje chyba tylko wyczucie i zdrowy rozsądek.

   Z tego, co wnioskuję z fragmentów książki Łukasza Mackiewicza 497 błędów w pełni utarte są zazwyczaj formy liczby mnogiej: łapać kogoś za słowa (nie za słowo), siedzieć na walizkach, od stóp do głów.

   W przypadku podanych przez Panią frazeologizmów: na pewno rad nierad (zwracam uwagę, że poprawnie nierad piszemy tutaj łącznie, inaczej mamy do czynienia z błędem ortograficznym) w danym kontekście bezwzględnie zmienimy na liczbę mnogą. Natomiast co do nie tracąc głowy mam wątpliwości. Nie gra mi żadna z form. Szukałbym zastąpienia tego określenia czymś innym.

     • uważny

      „Chwytać” (a tak jest we wskazanym źródle) robi różnicę. „Chwytać/łapać za słowa/słówka” oznacza „złośliwie interpretować czyjąś wypowiedź”. Natomiast „łapać za słowo” oznacza „wymóc obietnicę czegoś”. Jest jeszcze „trzymać za słowo” co oznacza rzecz podobną – „domagać się dotrzymania obietnicy”. Wszystko za M-N. Może zamiast powielać (? – lub wymyślać) zakazy, zajrzy Pan do kompetentnych źródeł? Albo posłucha/poczyta, jak ludzie mowią? Nie ma błędnych frazeologizmów.

   • uważny

    W sprawie liczby mnogiej/pojedynczej frazeologizmów Tomasz Marek u Pana coś kiedyś pisał. Proszę poszukać (ja nie mam czasu) i zacytować. Zdaje się, że było o tym, że liczby z pojedynczej na mnogą nie należy zmieniać.

 53. MEG

  Hej,

  Mam pytanie odnośnie słowa Bluetooth – czy zapisujemy go wielką czy małą literą??
  Czy może obecnie dwie wersje są poprawne?
  Będę wdzięczna za pomoc

 54. uhyg

  czy forma /decyzyj/ jest obecnie poprawna. W słowie /decyzji/ nie widzę, czy chodzi o jedną konkretną czy też o liczbę mnogą?, a w przypadku stosowania takiej formy wszystko staje się jasne

 55. nie idź czy nie chodź

  Czy na zdanie „Idę już” można odpowiedzieć „nie chodź jeszcze” czy tylko „nie idź jeszcze”? A może obie formy są poprawne?

 56. Olena

  Wyjaśnijcie mi proszę.
  Dla przykładu czekolada może być:)
  Mówimy: „zjadłam ją”, a już w przeczeniu mówimy „nie zjadłam JEJ”
  Dlaczego?

  • Paweł Pomianek

   To jest typowa cecha polszczyzny. W analogiczny sposób używamy zaimków względem większości rzeczowników. Po prostu w określeniach twierdzących występuje biernik (kogo? co? – ją), a w konstrukcjach przeczących zastępuje go dopełniacz (kogo? czego? – jej).

 57. Tomasz

  Czy słowa WSTAJ oraz WSTAJMY są dopuszczalną formą i można te słowa używać, czy są błędne i musimy używać słów WSTAŃ i WSTAŃMY?

   • Tomasz

    Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za pytanie bez     „Dzień dobry”, ale gdzieś mi ten zwrot grzecznościowy umknął podczas pisania pytania 🙁

    • Tomasz

     Dzień dobry.
     Jeśli można, chciałbym dopytać w sprawie kwestii poprawności słowa „wstajmy”. Znalazłem bowiem przypadkowo, tekst kolędy, w której słowo „wstajmy” występuje:
     „I my wstajmy, chwałę dajmy; * Temu Panu, Wcielonemu, * Co mamy. * Nuż my dobre chłopy, pójdźmy do tej szopy, * Co mamy, to damy.”
     Sprawdziłem więc, czy to słowo jeszcze gdzieś występuje i znalazłem go w innej pieśni kościelnej:
     „Bracia mili, hejnał świta, * Zbawiciel do nas zawita, * A to już gospody pyta. * Wstajmyż ze snu, duchem wstajmy, * Serca Mu nasze darujmy, * Za gospodę ofiarujmy; * Oto Józef sfrasowany * Nie ma gospody dla Panny,”.
     Dodatkowo, znalazłem go w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi:
     „Czyniwszy to, co możem z siły naszej, wołajmy do Pana Boga i rano wstajmy, o mądrość go z nieba prosząc”.
     I tu mam następujące pytania. Czy dawniej ta forma „wstajmy” była może poprawna, a jeśli tak, to czy została oficjalnie zdelegalizowana np. podczas reformy ortografii w 1936 roku? Biorąc pod uwagę powyższe przykłady, może jednak można używać słowa „wstajmy”?
     Z góry dziękuję za odpowiedź.

     • Paweł Pomianek

      Dzień dobry.
      Co nieco zorientowałem się w kwestii, o którą Pan pyta. I mogę potwierdzić to, co zakładałem, że forma wstajmy nie pojawia się we współczesnych wydawnictwach słownikowych. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że jest to forma archaiczna. Dziś obowiązują: wstańmy oraz wstawajmy (rzecz jasna różnią się one od siebie aspektem: dokonana–niedokonana). Oczywiście forma wstajmy kiedyś była używana, co dokumentują wskazane przez Pana teksty. Niestety nie umiem powiedzieć, kiedy wyszła z użycia – mam zbyt małą wiedzę na tematy historycznojęzykowe.

 58. Magdalena

  Dzień dobry,
  zastanawiam się nad poprawną pisownią zdań w rodzaju:

  Spotkałem jakiegoś typa, który powiedział: „Bardzo mi miło”.

  Czy „bardzo” powinno być tu zapisane wielką literą? Z jednej strony stanowi odrębne zdanie, a z drugiej wchodzi w skład zdania nadrzędnego.
  I druga kwestia – czy dwukropek jest tu konieczny czy jedynie opcjonalny?

  Pozdrawiam 🙂

  • Paweł Pomianek

   Dwukropek jest opcjonalny, podobnie jak cudzysłów. Może być tylko jedno z nich (z tym że cudzysłów uważam za lepszy, bo jest bardziej jednoznaczny), choć mogą być też obydwa. Jako że jest to osobne zdanie, jestem zdecydowanym zwolennikiem wielkiej litery w słowie inicjalnym.

    • Magdalena

     A właściwie… Mam jeszcze drugie, nieco podobne, pytanie.
     Chodzi o dygresje w nawiasach. Czy i tu wskazana jest wielka litera?
     Np.:

     Podszedł i przeprosił (Ale właściwie za co?), a potem zajął miejsce przy stole.

     „ale” czy „Ale”?

     • Paweł Pomianek

      W tej kwestii jest jeszcze więcej wolności. Generalnie w takich wypadkach zawsze kierowałbym się logiką: czy to zewnętrzne zdanie może być tylko wtrąceniem w nadrzędne. W tym wypadku moim zdaniem zdecydowanie może. Można to wypowiedzieć na jednym oddechu przy czytaniu jako właśnie zwykłe wtrącenie. Można też ten fragment równie dobrze wydzielić półpauzami.

 59. Jerzy

  Znajomy pisze na blogu: „posadzeni w bezpiecznych odległościach, wysłuchaliśmy życzeń, odebrali upominki, wysłuchali toastu i zabrali do pysznych dań.”
  Czy ta konstrukcja, ogarnięta domyślnym podmiotem „my” (I os. l. mn.), a rozwinięta odnoszącymi się doń orzeczeniami w III osobie l. mnogiej, jest poprawna, do tego współcześnie uprawniona czy też anachroniczna i lepiej (zgrabniej byłoby używać wszystkich orzecznikowych składników w jednolitym trybie I osoby liczby mnogiej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Jerzy

 60. Magdalena

  Dzień dobry,
  dziś chciałam dopytać o bibliografię.
  Sporządzam bibliografię, alfabetycznie, rzecz jasna. Pośród polskich nazwisk pojawiają się też nazwiska obce, np. Kóčka.
  Czy č należy traktować jak nasze c, ć czy cz? Zdaje się, że wymowa jest pośrednia pomiędzy ć a cz…
  Kreseczka nad o to akcent, więc zakładam, że to traktuję jak zwykłe o?

  • Paweł Pomianek

   Przeszukałem poradnię językową PWN i niestety nie znalazłem wątku, który pozwalałby odpowiedzieć na to pytanie. Nie dysponuję też słownikami, które by to porządkowały. Nie bardzo wiem, jak Pani pomóc. Na szczęście nie byłem w podobnej sytuacji. Gdyby udało się Pani dotrzeć do czegoś w tej kwestii, do jakichś norm, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby zechciała Pani się z nami tą wiedzą podzielić.

 61. Natalia

  Witam, spotkałam się dzisiaj ze stwierdzeniem, że Pani „olejuje” włosy, bądz „olejuje” drewno, czy taka forma słowa olejować jest poprawna?

 62. ROMASER

  Dzień dobry!
  Czy w urzędowym piśmie, zawierającym wskazanie miejscowości i datę sporządzenia, zdanie: W dniu 22 lipca 2020 roku wpłynęła na rachunek bankowy … kwota …. zł tytułem ……. jest poprawne?
  Czy może bardziej prawidłowe jest sformułowanie: W dniu 22 lipca bieżącego roku……

  ROMASER

  • Paweł Pomianek

   Myślę, że to nie jest kwestia poprawności językowej, bardziej urzędowej konwencji. Patrząc logicznie, faktycznie lepsza wydaje się wersja ze sformułowaniem bieżącego roku. Oczywiście jeśli cytujemy, to wtedy dosłownie (np. Otrzymałem pismo z datą: 22 lipca 2020 r.).

 63. Krzysztof

  Powtarzam mój dylemat, ponieważ wysłałem go wcześniej, ale nie pojawił się na samej górze jako aktualne pytanie natury językoznawczej.
  Odwieczny dylemat: formułowanie męskich zawodów w rodzaju żeńskim.
  Dzisiaj borykałem się z „użeńszczeniem” słowa chirurg. Bezskutecznie szukałem w internecie kompetentnego stanowiska w tym względzie. Niestety opinie są rozbieżne, i to w dość szerokim zakresie. Znalazłem następujące określenia pani chirurg (pani chirurg brzmi dla mnie najrozsądniej, acz bywa niewygodne w tekstach, w których opisujemy historię z udziałem operującej kobiety): chirurżka, chirurgini, chirurgiczka i chirurga. Które z tych dostosowań do pań byłoby Pana faworytem?

 64. Jacek

  Witam

  JEst tu obszerny artykuł o zbiegu znaków interpunkcyjnych, ale co zrobić z odnośnikiem w takiej sytuacji: cytat w cudzysłowie i w nawiasie.
  Czy podany niżej przykład jest poprawnie zapisany? Cyferki to odnośniki.

  Nadzieje pokładane w tym tekście okazują się być fałszywe („Miało być tak pięknie i rzeczowo”)[1], więc przygotowuję się na nadchodzącą orkę słowną („Ale muszę wcześniej zaczerpnąć świeżego powietrza”)[2].

  Z góry dziękuję za poradę.

   • Jacek

    Dziękuję za odpowiedź. To chyba jedyne miejsce w sieci, gdzie ktoś naprawdę odpowiada na pytania związane z pisaniem. I cenne źródło informacji.

    • Paweł Pomianek

     O, dziękuję za tak ciepłe słowa. Bardzo się cieszę. Dodam, że nie jest to odosobniona opinia, przy czym zwykle słyszałem po prostu, że odpowiadam najszybciej. Bo w PWN na pewno też odpowiadają, tylko są podobno jakieś dzienne limity, a na odpowiedź czeka się długo.

 65. Krzysztof

  Witam serdecznie!
  W jednym z portali literackch opublikowałem mojego drabble’a, w którym
  użyłem sformułowania „U jej stóp przewieszono- fala gorąca uderzyła Romanowi do twarzy- czarną wełnianą suknię i czerwony szal matki.”
  Jedna z krytykujących mój tekst osób stwierdziła, że konstrukcja „fala gorąca uderzyła Romanowi do twarzy” jest błędna. Czy rzeczywiście zastosowany przeze mnie wariant dla gwałtownego zarumienienia się nie jest poprawny? W pewnym artykule medycznym spotkałem się z określeniem „fala gorąca uderza jej na twarz”. Wydaje mi się to jednak mniej poprawne niż moje sformułowanie. Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii?

 66. Agnieszka

  Witam serdecznie,

  Bardzo dziękuję za odpowiedzi dotyczące cudzysłowu oraz skierowanie do bardzo ciekawego artykułu. Mam jeszcze kilka pytań dotyczących przypisów i cytatów. Nie mogę znaleźć odpowiedzi w Wolańskim ani w podobnych poradnikach. Muszę przyznać, że tego typu publikacje są bardzo wartościowe, jednak większość trzyma się absolutnych podstaw, często przedrukowując wprost te same przykłady z Edycji Wolańskiego właśnie.

  I. Jak skrócić przypis gdy odnosimy się do publikacji, której tytuł rozpoczyna się cytatem lub tytułem innego dzieła, filmu itd.? Bez użycia dz.cyt, bo w danym tekście są też przywołania innych książek i artykułów tego autora.
  Przykład (wymyślony): J. Kowalski, „Kiedy muzyką jest brzęk złotych monet”. Ekonomia w twórczości Szekspira – Zaznaczam, że cały tytuł jest zapisany kursywą, tutaj nie mogę tego tak sformatować.
  Jak powinien wyglądać przypis skrócony? I co zrobić z kursywą w tym fragmencie, który jest objęty cudzysłowem, czy to nie narusza zasady nadmiernego wyróżnienia?
  -J. Kowalski, „Kiedy muzyką…, s. 14.
  -J. Kowalski, „Kiedy muzyką…”, s.14.
  -J. Kowalski, „Kiedy muzyką jest brzęk złotych monet”. Ekonomia…, s. 14.
  Druga związana z tym kwestia: w niektórych publikacjach w przypisach i bibliografii spotyka się zamiast cudzysłowu prostego takie wyróżnienie: »Kiedy muzyką jest brzęk złotych monet«. Ekonomia w twórczości Szekspira – czy rodzaj cudzysłowu ma znaczenie dla sposobu skracania tytułu w przypisie?
  Czy takie wyróżnienie w przypisach i bibliografii nie powinno być stosowane konsekwentnie, to znaczy:
  jeśli »Kiedy muzyką jest brzęk złotych monet«. Ekonomia w twórczości Szekspira
  to także »Nowy człowiek« w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30.

  II. Czasem w tytule tekstu występują też wyróżnienia pojedynczych słów np. Problem „realizmu” a fantastycznonaukowa konstrukcja powieści ALBO Sienkiewicz wobec pytania quo vadis? czy właśnie »Nowy człowiek« w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30.
  Jeśli w przypisie i bibliografii cały tytuł składamy kursywą, to co zrobić z „realizmem” i „Nowym człowiekiem” oraz z quo vadis? – które w oryginalnej publikacji jest pisane kursywą?

  III. Co z faktem, że w tekście głównym obcojęzyczne słowa oraz tytuły książek, artykułów pisze się kursywą, ale w cytatach już tej kursywy nie ma – czy autor nie powinien zmienić formatowania w cytacie, aby właściwie wyróżnić te wyrażenia, słowa? Nie jest to zmiana merytoryczna a bardziej estetyczna i wydaje mi się słuszna.

  • Paweł Pomianek

   Ad II
   W takich przypadkach zawsze stosujemy regułę odwrotności. To, co w tytule było zapisane kursywą, tutaj zapiszemy bez kursywy.

   Ad III
   Ja bym tego zdecydowanie nie ruszał. Pochylenia słów obcojęzycznych to czasem kwestia typowo uznaniowa, bo przecież można dyskutować, na ile przyswojony jest dany wyraz. Kursywy używa się też w tekstach dla oznaczenia słów kluczowych. Dlatego pod tym względem cytowałbym wiernie, bo dołożenie jakiejś dodatkowej kursywy może wprowadzić czytelnika w błąd co do interpretacji intencji autora tamtego dzieła.

   Ad I
   Ja bym zdecydowanie skracał wg sposobu trzeciego (najdłuższego) – pełny tytuł cytowanego dzieła i fragment dalszej części. Jeśli jednak Wolański i podobne opracowania nie normują tego typu kwestii, to trzeba powiedzieć, że mamy prawo wyboru. Byleby działać konsekwentnie.

 67. Krzysztof

  Panie Pawle!
  W jednej z miniatur w pewnym portalu literackim spotkałem się z następującą konstrukcją dialogu: – Coś mówiliście. – Drążyła temat.
  Moim zdaniem powinno być:
  – Coś mówiliście – drążyła temat.
  Jest to przecież analogiczne do:
  – Coś mówiliście – kontynuowała temat.
  bądź:
  – Coś mówiliście – podchwyciła temat.
  czy:
  – Coś mówiliście – forsowała dyskusję.
  W moim odczuciu „Drążyła” od wielkiej litery jest w tym przypadku błędem.
  Czy może się jednak mylę?

  • Paweł Pomianek

   Absolutna zgoda. Powinno być od małej litery. Przy czym potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdy można wybrać wielką – choć to nieco naciągane. Jeśli określenie Drążyła temat nie odnosi się do samych poprzedzających słów, ale ma określać całość postawy mówiącej i odnosi się zbiorczo także do czegoś innego, co mówi.

 68. Krzysztof Wysocki

  Zaintrygował mnie przysłówek od przymiotnika „rozlazły”, czyli „rozlaźle”. Pytanie: jest to forma przestarzała czy też jak najbardziej aktualna i można jej używać bez ograniczeń?

  • Paweł Pomianek

   Rozlazły to sam w sobie wyraz potoczny (tak kwalifikuje go słownik internetowy PWN-u). Jeśli chodzi o strony PWN, to nie notuje się tam ani jednego użycia wyrazu rozlaźle. Skoro jednak już sam rozlazły jest wyrazem potocznym, to względem używania pochodzącego od niego wyrazu zbudowanego regularnie – i oczywiście stosowanego w kontekstach potocznych – nie mam zastrzeżeń.

 69. Magdalena

  Dzień dobry,
  zastanawiam się, czy neologizmy tworzone przez autora należy wyróżniać kursywą. Są to elementy charakterystyczne dla języka bohaterów powieści, np. ucholog (zamiast laryngolog), miszczu (zamiast mistrz) albo ęteligent (zamiast inteligent), niekiedy o obcojęzycznym rodowodzie albo wyrażenia angielskie zapisane fonetycznie, np. nju sytuejszyn… Jest tego sporo i kusi mnie zostawić to bez żadnych wyróżnień… Zwłaszcza, że zaburzenia dotyczą również składni i gramatyki.
  Będę wdzięczna za sugestie 🙂

  • Paweł Pomianek

   Przedyskutowałbym tę kwestię z autorem i spytał, czy on chce te wyrazy w jakiś sposób wyróżniać. Jeśli sam tego nie wyróżnił, to można spokojnie zostawić tak, jak jest. Jeśli wyróżnił niektóre, wtedy trzeba wspólnie poszukać jakiejś konsekwentnej zasady, które wyrazy by się do tej reguły neologizmów autorskich jeszcze kwalifikowały, a które już nie.

   • Magdalena

    Dziękuję za, jak zwykle, błyskawiczną reakcję!
    No to jeszcze wątpliwości ciąg dalszy…
    Obok wyżej wspomnianych wyrażeń, zdarzają się też wyrazy obce w poprawnej oryginalnej pisowni. Czy jeśli zostawiłabym wcześniej wspomniane elementy bez wyróżnień, to w „normalnych” wyrazach obcych kursywa czy także nic?

 70. Agnieszka

  Dzień dobry,
  mam dość skomplikowaną sprawę związaną z tekstem naukowym i pracą korektorską. Czy znajdę tu odpowiedzi?

  1. Autor tekstu, który czytam, krótsze cytaty zapisuje w ten sposób:
  „przekraczania intelektualnego rozdwojenia charakteryzującego umysł „sekretnego zjadacza trucizn manichejskich””

  — podwaja cudzysłów, według mnie należy użyć wyższego poziomu cudzysłowu, np. powinno być tak:

  „przekraczania intelektualnego rozdwojenia charakteryzującego umysł »sekretnego zjadacza trucizn manichejskich«”

  Czy mam rację i czy korektorzy/redaktorzy zmieniają w ten sposób tekst bez konsultacji z autorem? Czy też sugerują mu wprowadzenie takich zmian?

  2. Druga kwestia, to długie cytaty wyodrębnione z tekstu w tzw. bloku. Nie są one więc opatrzone cudzysłowem, ale w ich obrębie występują wyrażenia, pojedyncze słowa czy całe zdania ujęte w cudzysłów.

  Przykłady trzech cytatów blokowych:
  a)
  owa «granica, gdzie kończy się ja i nie-ja», to, jak sądzić można, moment, w którym pęknięcie podmiot-przedmiot zanika. Ten moment jest «zbawieniem» artysty, kontemplacją czystą, zawieszeniem «ja» i utożsamieniem się go z przedmiotem, który właśnie «przedmiotem» być przestaje.

  b)
  określiłem się kiedyś jako „sekretny zjadacz trucizn manichejskich” i ta strona jest we mnie silna, ale przetłumaczyłem też haiku japońskiego poety Issa, który mówi: „Chodzimy nad piekłem, co dzień oglądając kwiaty”. Trzeba aprobować dwie strony egzystencji.

  c)
  „Nirwana oznacza życie w stanie przebudzenia (jako Przebudzony) w tym świecie, można powiedzieć, «życie» w jego prawdziwym sensie”29. Oznacza to, że u podstaw swej egzystencji buddysta może odkryć poszukiwany „dom”. Autor przywołuje tutaj powiedzenie szkoły Rinzai (jednej z dwu głównych szkół japońskiego buddyzmu zen): „nie opuszczać swojego domu będąc w drodze” i „nie być w drodze, opuściwszy dom”
  – ten ostatni przykład jeszcze bardziej skomplikowany, bo właściwe są tu trzy stopnie: blok, „” i »« Pomieszanie z poplątaniem i do tego brak zamknięcia całego cytatu
  – nie wiem co ma oznaczać „29” – przypis z oryginalnego źródła? Ta liczba powinna zostać?

  PYTANIE
  Czytelnik nie będzie wiedział czy teksty źródłowe wyglądają dokładnie tak, jak zacytował je autor, czy może to on sam ingerował i był niekonsekwentny. Co w takiej sytuacji robi korektor/redaktor – zmienia cudzysłów na ten niższego stopnia we wszystkich cytatach? Pozostawia jak jest? Sugeruje zmianę autorowi?

  3. Jeśli w swoim tekście autor stosuje cudzysłów francuski ( « » ), a w przytaczanych przez niego cytatach z różnych źródeł występuje niemiecki ( » « ) i francuski ( « » ), to konieczne jest ujednolicenie tych zapisów do jednego rodzaju?

  • Paweł Pomianek

   Ad 1
   Na razie odpowiem Pani na 1. pytanie, najmniej kontrowersyjne. W najbliższych dniach odniosę się do kolejnych.

   Po pierwsze w polszczyźnie niedopuszczalne jest używanie tego samego znaku cudzysłowu na kilku poziomach, więc trzeba to zmieniać tak, jak Pani wskazała. Na drugim poziomie najlepiej cudzysłów niemiecki, na ewentualnym trzecim apostrofowy.

   Osobną kwestią jest druga część pytania. Generalnie niczego w pracach redakcyjnych nie powinno się robić bez pokazania tego autorowi. Obecnie praktyka jest taka, że pracuje się w edytorze tekstu z podglądem zmian, tak, by autor mógł sobie wszystko przejrzeć. Natomiast w tej kwestii nie trzeba się dogadywać z autorem. To się musi zrobić bez wątpliwości. W dobrym tonie będzie zostawienie komentarza, dlaczego redaktor dokonuje w całym dziele takich zmian.

  • Paweł Pomianek

   Ad 2 i 3
   Pyta Pani:

   Co w takiej sytuacji robi korektor/redaktor – zmienia cudzysłów na ten niższego stopnia we wszystkich cytatach? Pozostawia jak jest? Sugeruje zmianę autorowi?

   Myślę, że przede wszystkim to, co redaktor robi, musi być dokonywane w konsultacji z autorem. Przy pierwszej redakcji należy zaproponować autorowi jakąś ścieżkę lub też jakąś ścieżkę wybrać i na marginesie napisać autorowi, że dokonało się konkretnych zmian, stosując taką a taką zasadę. Wszystkie zmiany należy też wykonywać z ich widocznym podglądem, dzięki temu autorowi nic nie umknie i jeśli do jakichś zmian będzie miał obiekcje, to będzie mógł zwrócić na to uwagę. Właściwie więc pyta mnie Pani nie o konkretny problem językowy, tylko o funkcjonowanie współpracy redaktora z autorem. W tym kontekście polecam swój tekst Redaktor – po stronie autora, w którym ogólnie poruszyłem właśnie ten problem.

   A jeśli chodzi o to, czy cytaty w cytacie ujednolicać we wszystkich cytowanych źródłach, to trzeba przede wszystkim zapytać, co jest celem danego opracowania. Jeśli przekazanie jakiejś treści w możliwie jak najbardziej przejrzystej formie, to zdecydowanie należałoby ujednolicać. Jeśli jednak celem jest np. pokazanie, jak kiedyś pisano, jak zapisywano w dawniejszych dziełach, wtedy trzeba się bardzo trzymać oryginalnych zapisów.

   Zazwyczaj dokonamy zmian i będziemy ujednolicać, co zalecają też Wolańscy w swoim Jak pisać i redagować? (s. 50–51):

   Jeżeli we fragmencie cytowanego tekstu ujętym w cudzysłów występują wyrazy lub wyrażenia mające własny cudzysłów, należy ten ostatni zamienić na cudzysłów drugiego stopnia (…).
   (…)
   Jeżeli w cytowanym tekście występują kategorie elementów wyróżniane typograficznie w całej publikacji, do której cytat został włączony (np. tytuły dzieł składane kursywą), należy je wyróżnić w sposób przyjęty dla danej publikacji.

 71. Jerzy

  Szanowni Państwo
  Jak członek Ochotniczej Straży Pożarnej zajmowałem się najpierw dokumentami a teraz finansami jednostki. I zawsze pojawia się w pewnym momencie problem podpisania umowy. W statucie posiadamy zapis:” Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik lub zastępca skarbnika” Według naszej interpretacji umowy winny podpisywać dwie osoby: jedna reprezentatywna (prezes lub wiceprezes) a druga od spraw finansowych (skarbnik lub zastępca skarbnika). Wynika to z budowy zdania (koniunkcja alternatyw). Niestety, często nasi partnerzy (samorządy, ministerstwa lub ich organy np. KG PSP) interpretują to, że umowy podpisuje sam prezes a jeśli nie on to dwie osoby – wiceprezes i skarbnik. Uważamy, że nasza interpretacja formy zdania określającego podpisywanie umów jest prawidłowa. Czy tak jest?

  • Paweł Pomianek

   Szanowny Panie,
   właściwie sformułowanie jest w 100% dwuznaczne i obie interpretacje są całkowicie poprawne, biorąc pod uwagę samą polszczyznę 🙂 Przy czym dodam, że Państwa interpretacja wydaje mi się bardziej logiczna, bo dlaczego podpis skarbnika miałby się pojawiać akurat, gdy prezesa zastępuje wiceprezes? W każdym razie myślę, że należałoby przegłosować zmianę statutu. Wydaje mi się, że sprawę rozstrzygałoby, gdyby zamiast i pojawiło się a także. Ale to faktycznie dość skomplikowane (pod względem językowym) i trudno to jednoznacznie zapisać.

   • Jerzy

    Witam
    Nadal mnie to nurtuje. Nie chodzi mi o wykładnię prawniczą ale językową. Wszak w zdaniu jest „… podpisują w imieniu…” co jednoznacznie oznacza co najmniej 2 podpisy (liczba mnoga). Czy to nie przesądza językowo o sposobie interpretacji zapisu? Pozdrawiam
    Jerzy Stopa

    • Paweł Pomianek

     Tak, tak, ja rozumiem. Ale podtrzymuję opinię o dwuznaczności zapisu. Słusznie Pan podnosi tę kwestię czasownika w liczbie mnogiej, problem w tym, że to nie jest decydujące, ponieważ tutaj w zasadzie w obu znaczeniach można użyć wymiennie zarówno liczby mnogiej, jak i pojedynczej. Faktycznie liczba mnoga może być tutaj jakąś sugestią, ale – jak mówię – nie ma twardej zasady językowej, która zabraniałaby użycia liczby mnogiej, gdyby podpisać miała jedna osoba lub dwie (a tak rozumieją ten zapis niektórzy). Dlatego pomyłki, które są udziałem urzędników, mają podstawę językową – w tym sensie, że oni faktycznie postępują zgodnie z dwuznacznym zapisem, tylko z w zgodzie z alternatywną interpretacją. Tak to wygląda wg mnie od strony językowej.

 72. Ewa

  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwość, dotyczącą okolicznika w zdaniu: Zakończenie roku szkolnego będzie w drugiej połowie czerwca. Czy „w drugiej połowie czerwca” jest okolicznikiem, czy jest tu także przydawka „drugiej”?
  Z serdecznymi pozdrowieniami,
  Jola
  PS Co sądzicie Państwo o takiej formule zakończenia? Wynika ona z chęci „cieplejszego” zakończenia, ale chyba nie jest poprawna.

  • Paweł Pomianek

   Kwestia części zdania nie jest tym, w czym się specjalizuję. By określić część zdania, trzeba najpierw ocenić, czy dany fragment należy do grupy podmiotu, czy do grupy orzeczenia. Generalnie to wg mnie często kwestia interpretacji. Ja bym tutaj uznał, że wskazany fragment to grupa orzeczenia.

   Chętnie odniosę się natomiast do drugiej części pytania. Przede wszystkim zdanie jest niedoskonałe i należałoby je poprawić. Widzę dwie możliwości:
   1. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w drugiej połowie czerwca.
   2. Zakończenie roku szkolnego będzie miało miejsce w drugiej połowie czerwca.
   Oczywiście w danym kontekście raczej wybierzemy jedno bądź drugie (to nie są zdania w 100% synonimiczne), w zależności od tego, co konkretnie chcemy wyrazić.

 73. Karol

  Dzień dobry, od jakiegoś czasu oglądając pewną telewizję informacyjną, przy wypowiedziach ekspertów przez transmisję internetową, jest napis :”łączenie internetowe”. Trochę mnie to drażni, bo wydaje mi się, że powinno być napisane „połączenie internetowe” lub coś w tym stylu. Jak powinno być poprawnie? Z góry dzięki za odpowiedź.

  • Paweł Pomianek

   Tak, myślę, że ma Pan rację. Tak na logikę, łączenie to moment, gdy połączenie ma się rozpocząć (nawiązywanie połączenia). Ale to rzeczywistość na tyle nowa, że językowo dopiero się kształtuje.

 74. Monika

  Jak przytoczyć sen w książce. Wplatam go w tekst, ale nie na zasadzie, że bohater go opowiada, bardziej na zasadzie czegoś niespodziewanego, przykład: „Wygląda dokładnie jak mój…” – skonstatował. [i teraz zaczyna się sen, dopiero po jego przytoczeniu, okazuje się, że był to sen, bo bohater się gwałtownie budzi]
  „Perun machnął grzywą i ogonem, i parsknął radośnie, zawtórowała mu w tym Krasa,(…)”
  Czy to ma być kursywą, czy w cudzysłowiu, czy normalną czcionką, bez żadnego wyróżnienia. Dziękuję

 75. Rafał

  Dzień dobry.
  Mam dylemat , powinno się napisać „wszystkiego najlepszego dla kochanej mamy” czy „wszystkiego najlepszego kochanej mamie”

  • Paweł Pomianek

   Myślę, że obie wersje są poprawne. Przy czym w przypadku tej drugiej zmieniłbym szyk: Kochanej Mamie – wszystkiego najlepszego. Proszę pamiętać, by Mamie ze względów uczuciowych napisać wielką literą.

 76. AC

  Dzień dobry.
  Zastanawiam się nad budową etymologiczną wyrazu bawidamek. Czy pochodzi on od słów „bawić” i „damy” i czy w związku z tym jest złożeniem czy zrostem?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 77. Magdalena

  Dzień dobry,
  dziś dręczy mnie wątpliwość co do poprawnego zapisu tytułu, w którym pojawia się element ujęty w cudzysłów.

  Np.
  Analiza zastosowania przyimków „pod” i „nad”

  Cały tytuł podany jest kursywą. Czy przyimki powinny być ujęte w zwykły cudzysłów? Często spotykam się z zapisem, w którym pojawia się apostrof. Który zapis jest poprawny?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Magda

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry. Powiedziałbym, że to jest akurat kwestią konwencji i wyboru autorskiego. Apostrofu używamy zazwyczaj tam, gdzie podajemy znaczenie danego wyrazu, więc osobiście wolę cudzysłów lub wersję bez żadnego dodatkowego oznaczenia. Choć chyba najbardziej preferowałbym pod i nad zapisane oryginalnie w tytule kursywą. W sytuacji oczywiście gdy kursywą zapisujemy cały tytuł z pod i nad należałoby kursywę zdjąć. W takim wypadku powstaje jednak problem, że wyraz nad będzie wisiał na końcu tytułu już bez kursywy i nie będzie odróżniał się od następującego po nim tekstu głównego. Radziłbym w takiej sytuacji brać tytuły w cudzysłowie. Lepszą wersją jest wg mnie tytuł w cudzysłowie, a wyrazy pod i nad kursywą niż odwrotnie.

 78. Nikodem

  Witam serdecznie,
  zwracam się z pytaniem, czy dopuszczalnym w języku polskim jest użycie sformułowania „Pokonywać wyzwania”? Zdaję sobie sprawę, iż co do zasady wyzwania się podejmuje, a nie pokonuje, jednak sformułowanie „Podejmować wyzwanie” nie świadczy o jego ukończeniu, a na tym wydźwięku właśnie mi zależy. Dla przykładu „Otrzymaj nagrodę, za pokonanie wyzwania (którym jest np. zrobienie dziesięciu przysiadów)” w tym sformułowaniu wiadomo, że skutkiem jego ukończenia jest nagroda, natomiast w przypadku „Otrzymaj nagrodę, za podjęcie wyzwania” sugeruję, że nagroda zostanie przyznana za samą próbę jego ukończenia.

  Będę bardzo wdzięczny za pomoc w tej sprawie.

  Pozdrawiam serdecznie.

  • Paweł Pomianek

   Myślę, że niestety nie 🙁 Bardzo ładnie Pan omówił związek frazeologiczny podejmować wyzwania. Ale trzeba dodać, że cechą charakterystyczną związków frazeologicznych jest właśnie ich stałość, nienaruszalność struktury. Słownik języka polskiego PWN definiuje wyzwanie tak:

   wyzwanie «trudne zadanie, nowa sytuacja itp. wymagające od kogoś wysiłku, poświęcenia itp., będące sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności itp.»

   Więc cechą wyzwania jest to, że się je podejmuje. Wyzwanie jest czymś przed czym stajemy, o czym zazwyczaj zdajemy się mówić w czasie przyszłym. Podjęte wyzwanie przestaje już być wyzwaniem i w czasie przeszłym już go tak zwykle nie określimy. Szukałbym więc jakiegoś innego określenia. Może dobre byłoby za zwycięskie podjęcie wyzwania – choć tak na logikę to też dość karkołomne. Powiedziałbym, że jeśli już mówimy podjąłeś wyzwanie w czasie przeszłym, chodzi nam o to, że ktoś:
   1. zdecydował się stanąć w szranki z zadaniem, choć było ono trudne i wymagało wiele wysiłku;
   2. wykonał zadanie.

 79. Laura

  Dzień dobry.

  Piszemy „Wielka Woda” czy „wielka woda” (wieści zza wielkiej wody/wieści zza wielkiej wody)?

  Pozdrawiam serdecznie!

  • Paweł Pomianek

   Widzę, że poradnia PWN-u nie porusza tego tematu, a w korpusie językowym PWN pisownia jest zróżnicowana. Osobiście trzymałbym się zasady, że peryfrazy piszemy tak samo jak określenia, których dotyczą. Tutaj wielka woda odnosi się do oceanu. Więc możemy zapisać małą literą. Z drugiej strony, gdybyśmy za podstawę wzięli Ocean Atlantycki to już napiszemy zza Wielkiej Wody. Wydaje się więc, że obydwa sposoby zapisu się bronią i może stąd to zróżnicowanie.

 80. Filip

  Dzień dobry,
  Od bardzo dawna zastanawiałem się nad tym, ale nie mogłem znaleźć w internecie odpowiedzi na moje pytanie. Czy powinno się postawić tutaj przecinki: „Jedynie, co mi zostało, to jego pudełko”. Wiem, że można to zamienić na „Jedynie zostało mi jego pudełko.” – wtedy jest bez przecinków.

  Wiem, że jak jest dopowiedzenie/wtrącenie, to obustronnie stawia się przecinek np. „Czerwone pudełko, które jest puste, jest w rogu pokoju”. Wtedy (ja lubię tak to nazywać) podstawą zdania jest „Czerwone pudełko jest w rogu pokoju.”, a „które jest puste” jest dopowiedzeniem/wtrąceniem. I tak też tłumaczę sobie, kiedy mam jakieś cięższe zdania z wieloma przecinkami. Lecz tutaj ta zasada mi nie pasuje „Jedynie, co mi zostało, to jego pudełko” → Podstawa: Jedynie to jego pudełko | Wtrącenie/dopowiedzenie: co mi zostało.

  Dlatego zastanawiam się, czy powinny być przecinki w takich zdaniach (czy przypadkiem całość nie jest taką podstawą). Zawsze takie rozdzielanie ładnie wychodziło, podstawa zdania miała orzeczenie, tylko tutaj z „Jedynie(,) co” nigdy mi nie wychodzi.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry. W tej kwestii trzeba sobie powiedzieć dwie rzeczy.

   Po pierwsze w zdaniu tym na pewno nie będzie poprawne użycie partykuły Jedynie. Można użyć wyłącznie Jedyne:
   Jedyne, co mi zostało.

   Po drugie z pewnością w tym zdaniu postawimy przecinki. W domyśle mamy tutaj bowiem zdanie złożone, którego podstawową część moglibyśmy inaczej wyrazić jako: Jedynym jest jego pudełko.

 81. andrzej

  Czy w języku można używać określeń typu 10 lat później w kontekście określania rocznika?
  Np. mówię dziesięć lat później kiedy to faktycznie między liczonym odcinkiem czasu nie ma dokładnie 10 lat tylko np. 9 i 5 miesięcy, czy mając na myśli jedynie określenie rocznika będzie to poprawne?

 82. Magda

  Dzień dobry,
  zapewne temat ten był już tu poruszany, ale nie mogę go zlokalizować.

  Mam wątpliwość, czy w przypisie bibliograficznym odnoszącym się do artykułu z pacy zbiorowej powinniśmy poprzedzać przecinkiem [w:]?
  np.
  Jan Nowak, Moje życie, [w:] Anna Kowalska, Ludzkie losy, Warszawa 2006, s. 26-28.

  Dziękuję i życzę dużo zdrowia!

  • Paweł Pomianek

   Tak, można zapisywać w ten sposób. Dodam jeszcze tylko, że w kwestii przypisów bibliograficznych jest tak, że co kraj, to obyczaj. Nawet na filologiach polskich różnych uczelni sporządza się je inaczej.

 83. Rafał

  Dzień dobry,

  w technice spotykamy się z napędami (np. elektrycznymi) o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. Czy pisownia wyrażeń określających napęd jako stałoobrotowy lub zmiennoobrotowy jest poprawna? Czy właściwa jest raczej pisownia stało-obrotowy, zmienno-obrotowy lub stało obrotowy, zmienno obrotowy?

  Pozdrawiam
  Rafał

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry,
   pisownią naturalną w przypadku połączenia przysłówka z przymiotnikiem jest pisownia rozdzielna: stało obrotowy. Pisownia z łącznikiem w ogóle nie wchodzi w grę, jest zawsze w tego typu konstrukcjach błędna. W niektórych przypadkach następuje zrost tego typu wyrazów i pojawia się pisownia łączna: stałoobrotowy. Z tego, co widzę w internecie, w przypadku tych wyrazów występuje właściwie tylko pisownia łączna, która mnie wydaje się zasadna. Nie znalazłem natomiast żadnych opinii językoznawców na ten konkretny temat.

 84. Słowo "dane"

  Witam!
  Mam 2 pytania.
  1. Słyszałam od jednej osoby, że do słowa „dane” nie można stosować zaimka „one” (jak, np., kobieta – ona, facet – on); można powiedzieć tylko „te dane”. Jednak w internecie odnalazłam przykład takiego użycia: „Można powiedzieć że dane testowe są to takie dane które zostały stworzone, dodane przed wykonaniem testu. Mają one wpływ na testowany element. Tak naprawdę pomagają one zasymulować prawdziwe środowisko aplikacji.” No i sama, oczywiście, mam wątpliwość, że ta osoba miała rację, ponieważ zaimkiem można określić jakiekolwiek słowo. Więc, czy mogę używać „one” zamiast „dane” w razie potrzeby?
  2. Czy poprawne jest użycie słowa „dana” („dane” w liczbie pojedynczej)?

  • Paweł Pomianek

   1. Tak, oczywiście można stosować zaimek. Zaimkiem można zastąpić każde słowo, ważne tylko, by przyjmował on odpowiednią formę gramatyczną. W tym wypadku musi być właśnie w rodzaju nijakim.
   2. Nie, taka forma nie istnieje. Dane należą do grupy wyrazów niemających liczby pojedynczej.

   • uważny

    Nie tak prosto, panie Pawle!
    Prof. Bańko (w roku 2003, co warto podkreślić):
    „Tak chyba jest i z informatyczną daną, która Pana i pewnie Pana kolegów po fachu nie razi, ale osobom spoza Waszego środowiska wydaje się dziwna, wręcz błędna. W kontaktach ponadśrodowiskowych lepiej więc tej formy unikać i zamiast posłużyć się fałszywą daną lepiej posłużyć się fałszywą wartością”.
    Tyle że „dana” nie jest wartością w informatycznym sensie.
    Natomiast nowsze artykuły analizujące rzeczownik „dana” w ujęciu informatycznym, np.: [https://www.grzegorzkowalski.pl/dana-osobowa-liczba-pojedyncza-w-uzyciu/], wskazują, że liczba pojedyncza zyskała już rację bytu. Cytowane źródło odnalazło ją w dokumentach urzędowych i literaturze profesjonalnej i oczywiście w publikacjach internetowych.

   • uważny

    Od siebie dodam, że rzeczownik dan jest mi znany od szkoły podstawowej, a dawne to czasy. Na matematyce była (liczba) dana jako przeciwieństwo (liczby) szukanej w równaniach.

 85. Piotrek

  Wiem, że w zdaniu „szerokość prostokąta jest równa długości” podmiotem jest „szerokość”.
  Czym tu jest „długość”?
  Co tu jest orzeczeniem?

   • Piotrek

    Dzięki.
    Również 'podejrzewałem’ 'jakieś’ dopełnienie. Czy w tym przypadku ma ono jakąś dokładniejszą charakterystykę?

    Orzeczenie: jasne, że „jest”. Ale czy samo to słowo, czy może zwrot „jest równa”, jako rodzaj(?) orzeczenia imiennego?
    Pytam o te szczegóły, bo matematyczno-predykatowy sposób widzenia całkowicie mi przesłonił i zatarł 'normalną’ gramatykę.
    Czy mógłbym poprosić o pełny „rozbiór logiczny” tego zdania?

    • Paweł Pomianek

     Muszę przyznać, że ani się tym na co dzień nie zajmuję, ani się w tym nie specjalizuję, bo te kwestie jakby są poza moimi zainteresowaniami zawodowymi. W normalnym czasie nie rozwiązuję też zadań szkolnych (a kwestie rozbioru zdań nie pojawiają się poza zadaniami szkolnymi), bo uważam, że byłoby to trochę nieuczciwe. Teraz – w czasie epidemii – robię od tego wyjątek, bo Językowe Dylematy na pewno są takim miejscem, gdzie uczniowie muszą poszukiwać wiedzy z języka polskiego (bo gdzie mają to robić). Niemniej, pełnego rozbioru zdania nie mogę się na dziś podjąć także ze względów czasowych (z uwagi na inne zobowiązania; a niestety musiałbym trochę pogrzebać). Ale może trafi tu ktoś, kto zrobi to od ręki i zechce pomóc.

     • Piotrek

      Twoja istotna podpowiedź o 'dopełnieniu’ (i google) chyba mnie naprowadziła na rozwiązanie.
      To jest rzeczywiście orzeczenie imienne(!) z orzecznikiem, będącym przymiotnikiem „równa”.
      Żeby „rozebrać” to zdanie, wystarczy je uzupełnić:
      „Szerokość jest [wielkością] równą długości”.
      I teraz wszystko jasne: orzeczenie trójwyrazowe + dopełnienie dalsze..
      Dzięki za podpowiedź!
      (Wcześniej bezowocnie zmarnowałem kilka godzin 🙁 )

 86. Sylwia

  Czy kiedy „ale” występuje na początku zdania, należy w wyznaczonych miejscach stawiać przecinek ?
  1. Ale z punktu widzenia formy, narracji, kreowania świata przedstawionego V ta opowieść nie jest innowacyjna.
  2. Próby budowania samego siebie, ale i swojego świata bez przemocy, kłamstw, intryg wynikających z dorastania V są najlepiej pokazane w części 1.

  • Paweł Pomianek

   W sensie, że te wyznaczone miejsca to owe V, tak? 🙂
   W pierwszym zdaniu przecinka nie wolno nam postawić – to jest jedno niepodzielne zdanie.
   W drugim zdaniu mamy wybór. Jeśli fragment ale i swojego świata bez przemocy (…) z dorastania potraktujemy jako wtrącenie, należy je domknąć przecinkiem. Jeśli nie jest to wtrącenie, tylko istotny fragment zdania – przecinka nie postawimy. Wg mnie jest to jednak wtrącenie.

 87. Eda

  Która forma jest poprawna – Zuzi nie dopadają infekcje czy Zuzię nie dopadają infekcje? Wiem, że czasownik dotknąć łączy się z dopełniaczem (słońce dotknęło horyzontu) i z biernikiem (kryzys dotknął rodzinę). Czy w przypadku czasownika dopaść jest tak samo? dziękuję za odpowiedź

 88. Ala

  Dzień dobry.

  Jestem ciekawa poprawności zbitek typu: wybrali się odwiedzić, poszli zrobić, iść pomagać itd.
  Kiedyś wyczytałam (PWN), że jest to bodajże rusycyzm, bo winno się wstawić „by”, gdy chodzi o język polski: wybrali się, by odwiedzić itd.
  Troszkę to dziwnie brzmi dla ucha przyzwyczajonego do tych pierwszych rozwiązań.
  Niestety nie mogę odnaleźć tej porady, a chciałam się upewnić, czy dobrze zapamiętałam i jeśli tak, jaka reguła o tym mówi.

  Dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
  Ala

  • Ala

   Dzień dobry.

   Widzę, że pojawiają się nowe pytania i odpowiedzi na nie. Zaczęłam się więc zastanawiać, czy może z jakiejś przyczyny nie widzę odpowiedzi do swojego pytania, może mi się nie wyświetla?
   A może pytanie nie nadaje się tutaj?

   Pozdrawiam serdecznie!
   Ala

  • Ala

   Przepraszam, przed chwilą napisałam nie pod tym pytaniem, cpd którym powinnam. Pomyliłyo mi się…

   Dzień dobry.

   Widzę, że pojawiają się nowe pytania i odpowiedzi na nie. Zaczęłam się więc zastanawiać, czy może z jakiejś przyczyny nie widzę odpowiedzi do swojego pytania, może mi się nie wyświetla?
   A może pytanie nie nadaje się tutaj?

   Pozdrawiam serdecznie!
   Ala

  • Paweł Pomianek

   Tę kwestię porusza w swojej książce 497 błędów Łukasz Mackiewicz (błąd 371, s. 334-335). Cytuję fragmenty:

   Jednym z błędów jest używanie niektórych czasowników w połączeniu z bezokolicznikiem, a nie z rzeczownikiem w odpowiednim przypadku (zwykle bierniku), np.:
   Od dziś planuję biegać każdego wieczoru zamiast: Od dziś planuję bieganie każdego wieczoru.
   Proponuję spotkać się jutro zamiast: Proponuję spotkanie jutro.
   (…)
   Powyższe błędy są kalkami językowymi, w szczególności z rosyjskiego. Część z nich rzeczywiście brzmi niezręcznie, np. Odradzaliśmy jej wyjeżdżać do innego miasta (zamiast: wyjazd do innego miasta), ale już składania planować + bezokolicznik nie wydaje się nienaturalna – niemniej za błędne uznaje się zdanie Planuję kupić nowy komputer (poprawnie: Planuję zakup nowego komputera). Czas pokaże, czy rzeczywiście użytkownicy języka nie przyjmą obcych wzorców składniowych. Jeśli tak się stanie, niewykluczone, że część powyższych konstrukcji składniowych zostanie zaaprobowana przez normatywistów.

   • uważny

    Bzdura sprzeczna z Gramatyką Jagodzińskiego i wieloma innymi. Proszę porównać z artykułem Tomasz Marka „Czasowniki modalne w orzeczeniach złożonych” (na Pańskiej stronie). Proponowana konstrukcja typu „planuję bieganie” (z rzeczownikiem w miejsce bezokolicznika) jest wszędzie (w tym w poradni SJP PWN) traktowana jako przestarzała.

 89. Alexander

  Dzien dobry!
  Czy wyrażenie ”z kolei” użyto poprawnie w poniższym przykaldzie? Z góry bardzo dziękuje za odpowieź!

  „Otóż na powierzchni każdego liścia znajdują się dokładnie takie same linie, które z kolei są lustrzanym odbiciem tych z ludzkiej dłoni, a więc pojedynczy liść to jakby jedna pożółkła strona, wyrwany fragment nieustannie pisanej i uzupełnianej przez drzewa powieści.”

 90. Marta

  Dzień dobry,
  Jak będzie poprawnie „Maść na skórę” czy „Maść do skóry”, ma to być napis na produkcie. Proszę o poradę.

  • Paweł Pomianek

   Z tego, co widzę w słownikach PWN, mamy użycia:
   przeznaczony do smarowania skóry
   do stosowania na skórę
   Tutaj: https://sjp.pwn.pl/slowniki/ma%C5%9B%C4%87.html

   Nieco więcej wyjaśnia Nowy słownik poprawnej polszczyzny:

   1. środek leczniczy lub kosmetyczny: (…) M. do czegoś (nie: dla czegoś) (…): Maść do nosa, do oczu. Maść do smarowania, wcierania, wklepywania. Ale: Maść na kręgosłup. M. na coś a. przeciw czemuś ’ stosowana w konkretnych schorzeniach lub dolegliwościach’: Maść na odmrożenia a. przeciw odmrożeniom. Maść na wypryski. Maść na oparzenia, na bóle stawów.

   Skoro na kręgosłup, to myślę, że również na skórę. Bo w tym przypadku maść nakładamy na wierzch, a do nosa czy oczu wpuszczamy do środka.

 91. Muniek

  Powiedzmy, że mamy dżem wiśniowy z kawałkami owoców. Czy błędem będzie określenie go jako dżem wiśniowy z wiśniami?

 92. Błąd X

  Jest jednowyrazowe określenie na błąd, który polega na tym, że przeszłe decyzje oceniamy na podstawie wiedzy teraźniejszej. Nie mogę sobie przypomnieć ani znaleźć jego nazwy, proszę o pomoc.

   • Błąd X

    Dziękuję za odpowiedź, nie do końca o ten wyraz mi chodziło.
    Ale ostatecznie znalazłem poszukiwany wyraz, chodziło mi o prezentyzm (błąd prezentyzmu). Definicja, którą wyżej przytoczyłem chyba nie była w pełni poprawna, więc moje pytanie było tym trudniejsze.

 93. Sylwia

  Dzień dobry,
  czy istnieje prawidłowa forma pozwalająca na uniknięcie powtarzalności przydawki w zdaniu: „Nasze radne i nasi radni zaproponowali….”?
  Czy w tej sytuacji poprawną wersją jest zastosowanie przydawki określającej pierwszy człon podmiotu szeregowego: „Nasze radne i radni zaproponowali…”, czy też może forma: „Nasi radne i radni zaproponowali….”?
  Zależy nam na zachowaniu feminatywów w tych zwrotach.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 94. Paulina

  Dzień dobry,
  bardzo proszę o wyjaśnienie, czy poniższe zdanie jest prawidłowe pod względem składniowym.

  Był to temat, o którym wiedziała, że jest ważny.

  Czy to nie jest zbyt karkołomna konstrukcja? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Paulina

   • Paulina

    W takim razie potwierdził Pan moje przypuszczenie, że zdanie jest poprawne 🙂 To zdanie pierwotnie brzmiało tak: „Był to temat, który wiedziała, że był ważny” i ja poprawiłam na „… o którym wiedziała, że…”, nadal jednak miałam wątpliwość, czy na pewno teraz jest ok.
    Bardzo dziękuję za pomoc 🙂 pozdrawiam serdecznie, Paulina

 95. Irena

  Witam!
  Jak jest poprawnie – Razem z Pawłem dziękuję, czy razem z Pawłem dziękujemy Wam za wspólną, fantastyczną zabawę.
  Irena

 96. Milena

  Dzień dobry
  Chciałabym się dowiedzieć czy poprawnie odmieniam nazwiska w zdaniu:
  Zapraszam serdecznie Szanownych Państwa:
  1) Kujda – Kujdów
  2) Antczak – Antczaków
  3) Kocięda – Kociędów
  4) Pawlak – Pawlaków
  5) Głowa – Głowów
  6) Orynek – Orynków
  7) Całka – Całków
  8) Cylke – Cylków
  9) Fiedczak – Fiedczaków

  • Paweł Pomianek

   Tak, wszystkie nazwiska są odmienione bardzo dobrze. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku nazwiska Cylke, jeśli poprzedzają je imiona, można użyć formy nieodmiennej, np. Sz.P. Marię i Mariana Cylke. Jest to o tyle istotne, że Polacy nie lubią odmieniania nazwisk zakończonych na -e, a słowniki w ich przypadku dopuszczają nieodmienianie. Być może więc sami właściciele nazwiska bardziej życzliwie odniosą się do nieodmienionej formy swojego nazwiska.

 97. Filip

  Witam.
  Zawsze uważałem, że po „znaczy/to znaczy” nie powinno się stawiać przecinka, ale też zawsze miałem co do tego wątpliwości. Prawie za każdym razem, gdy widzę przecinek, szukam w internecie (może nowej) informacji, która da mi odpowiedź. Jednak cały czas jestem niepewny. Dajmy sytuację:
  Adam: Czekaj.
  Adam: To znaczy(,) nie musisz zatrzymywać pojazdu.
  Inna sytuacja.
  Ewa: Wiesz, gdzie poszli?
  Adam: Tak.
  Adam: Nie.
  Adam: To znaczy(,) nie wiem.
  Wiem, że bezpieczniej, jeśli mogę tak napisać, jest używać wielokropka zamiast przecinka, lecz właśnie chodzi mi o to, czy jest opcja, by ten przecinek był lub nie. Cały czas muszę być „skazany” na ten wielokropek, czy też mogę stawić przecinek lub go usunąć?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   Ta sytuacja nie wydaje się problematyczna z jednego powodu: znaczy to czasownik, a czasownik zawsze tworzy zdanie; a zdanie oddziela się przecinkiem. Tak więc w każdym podobnym przypadku po znaczy powinien pojawić się przecinek. Ewentualnie wielokropek, ale tylko wtedy, gdy chcemy zaznaczyć zawieszenie mowy i zastanowienie.

 98. Magdalena

  Dzień dobry,
  wracam po dłuższej przerwie z nowym pytaniem 🙂 Mam wątpliwości co do pisowni określenia „polski Żyd”. Jak wiadomo Żyd pisany jest wielką literą, gdy chodzi o narodowość, a małą gdy mamy na myśli wyznanie. Skoro Żyd jest „polski” to można by chyba domniemać, że w wyrażeniu odnosimy się do jego wyznania, jednak w tekstach najczęściej spotykam w tym kontekście wielką literę. Jaka jest poprawna pisownia?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Magda

 99. Anna

  Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w ustaleniu, która forma będzie poprawna: „Czy życzycie sobie czegoś do pica” czy też „Czy życzycie sobie coś do picia”? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Anna

  • Paweł Pomianek

   Wklejam odnośny fragment z Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN (wyd. 2003), który nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości 🙂 :

   życzyć sobie ndk VIb chcieć, żądać czegoś ktoś życzy sobie czegoś (nie: coś) a. + bezokolicznik: Nie życzę sobie takiego traktowania! Klient życzył sobie rozmawiać z kierownikiem oddziału. Czego (nie: co) pan, pani sobie życzy, czego państwo sobie życzą? zwrot grzecznościowy: czym mogę panu, pani, państwu służyć

   • Katarzyna

    Proszę o odpowiedź, która forma jest poprawna : „Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu” czy „Przechowywać w chłodnym i w suchym miejscu” ?

    • Paweł Pomianek

     Oczywiście obie formy są poprawne. Zastanawiałbym się tutaj, która brzmi ładniej, bardziej naturalnie, bardziej rytmicznie. Według mnie lepsza jest: „Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu”.

   • uważny

    Biernik przy czasowniku życzyć (sobie) nie jest wykluczony, ale jest rzadki. Inny słownik języka polskiego PWN ilustruje go przykładem: „Państwo życzą sobie kolację? W wymienionym przez Panią zdaniu odpowiedni byłby dopełniacz: „Czy życzysz sobie z mojej strony takich uwag?”.
    Mirosław Bańko

 100. Magdalena

  Witam, mam pytanie odnośnie zapisu liczby mnogiej w nawiasach. Poniższe zdanie musi zawierać zarówno liczbę mnogą jak i opcję rodzic lub opiekun. Jak powinno się je poprawnie zapisać?
  Mój rodzic(-e)/opiekun(-owie) bardzo się o mnie troszczy.
  a może
  Moi rodzic(-e)/opiekun(-owie) bardzo się o mnie troszczy(-ą).

 101. Sławomir

  Dzień dobry, mam dylemat co do zdania:
  … w wykonaniu Zespołu Muzycznego i Solistów działającego przy firmie XXX.
  i pytanie czy powinno być napisane „działającego” czy „działających” ?

 102. wawroo

  Dzień dobry,
  czy w zdaniu „Wzbogacamy więcej uranu niż przed osiągnięciem porozumienia” przed „niż” powinniśmy postawić przecinek? Nie jestem pewien, funkcję jakiej części mowy pełni tutaj słowo „osiągnięciem”… bardzo proszę o pomoc.

 103. Krzysztof

  Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie preferencji, referencji i materiałów referencyjnych. Chcę zlecić pewnej osobie wykonanie usługi. Zostałem poproszony o przesłanie materiałów referencyjnych. Czy może tej osobie chodzić o preferencje? Nie posiadam żadnych referencji i moim zdaniem to zleceniobiorca powinien ewentualnie udostępnić mi materiały referencyjne. Jak jest różnica między materiałem referencyjnym a preferencjami w kontekście zlecania wykonania jakichś usług. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 104. Beata

  Dzień dobry,
  mam wątpliwości i proszę o pomoc w rozstrzygnięciu dylematu odmiany nazwy miejscowości Wicie, która z form jest poprawna ” spędzam wakacje w Wiciu” czy „spędzam wakacje w Wiciach”?
  Czy zdanie „Blog o wypoczynku w Wiciach” jest poprawne?
  pozdrawiam serdecznie

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry.
   Niestety Słownik nazw miejscowości i mieszkańców PWN nie uwzględnia tej nazwy 🙁 W związku z czym nie umiem Pani pomóc. Proszę najlepiej szukać w materiałach (na stronie internetowej) urzędu gminy. Tam powinni używać oficjalnej, urzędowej odmiany.

 105. Filip

  Dzień dobry.
  Starałem się znaleźć rozwiązanie na mój problem w sieci, jednak ciężko mi jest sformułować treść mego problemu, tak żeby znaleźć trafny wynik. Mając rzeczowniki liczby pojedynczej oraz mnogiej, a także spójnik łączny między nimi, użyjemy „jest” czy „są”? Dam konkretny przykład: „Gdzie jest Aleksander i posiłki?”. Znam osobę, która w takich sytuacjach używa „są”, ponieważ spójnik łączny pozwala zmienić kolejność, lecz wtedy „jest” nie będzie pasowało. Czy jest jakaś zasada? Należy używać wtedy „są”, czy może jest to zależne od tego, która liczba (mnoga/pojedyncza) jest przy orzeczeniu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 106. Alex

  Szanowni Państwo,

  czy poprawny będzie związek zgody: wynaturzony głos? w znaczeniu nienaturalny, nieludzki, potworny.
  Dziękuję!

   • Alex

    Szanowny Panie Pawle,

    dziękuję za szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli akapit kończy się linijką dialogu, po czym kolejny akapit również zaczyna się od wypowiedzi – linijki dialogu, należy zrobić odstęp? Czy jeśli wszystkie akapity do tej pory były oddzielone wcięciem, to czy nie naruszy to logiki budowy tekstu?
    Przykład:
    – Nie wiedziałam, że Brian gra w szachy… Nie ma go w domu. Jest w szkole, mogę mu przeka.. – Jakiej szkole? – W okolicy jest tylko jedna.

    – Dzień dobry, nazywam się Eugene Langeweile. A więc gdzie jest mój pacjent? – zapytał mężczyzna w niebieskim kombinezonie i równie niebieskiej bejsbolówce.

    Z góry dziękuję!

    • Paweł Pomianek

     Przepraszam, przeoczyłem w systemie Pana pytanie. Przyznam też, że nie do końca je rozumiem, niemniej intuicyjnie spróbuję odpowiedzieć. Jeśli następują po sobie dwie kolejne linijki wypowiedzi, to oczywiście nie oddzielamy ich linijką odstępu. Obydwa akapity należy wciąć – to jest dla czytelnika informacja, że mówią dwie różne osoby.

 107. Chlebowski12

  Dzien dobry, czy ten dialog jest zapisany poprawnie ?

  – Hey! Znam tę piosenkę! – zawołał i puknął kilka razy w ścianę kabiny. – Hey, fajna piosenka!
  Nikt nie odpowiedział.
  – Hey, jesteś tam? – zapukał jeszcze raz. – Mówię, że też lubię tę piosenkę – powiedział głośno. – Tak przy okazji, jestem Markus. Hey, zasnąłeś tam!? Mowi jedna i ta sama osoba. Dziekuje!

   • Alex

    Dziekuje Panie Pawle. Przepraszam za spam, pewnie pan nie zauwazyl tego pytania.
    1.Niebo było szare, omalże czarne. Pędzące w różnych kierunkach, a to nabrzmiewające, a to z powrotem kurczące się chmury , przypominały kłębek pełzających węży.
    2.Niebo było szare, omalże czarne. Pędzące w różnych kierunkach chmury, a to nabrzmiewające, a to z powrotem kurczące się , przypominały kłębek pełzających jeden po drugim węży.

    Dzien dobry! Czy moglby mi pan pomoc? Ktore z tych zdan jest poprawne? Chodzi mi o slowo ”chmury” Z gory bardzo dziekuje!

 108. Aleksander

  Szanowny Panie

  światło napotkało przeszkodę w postaci solidnego kamiennego muru, po czym rzuciło w niego wszystkie ciągnięte ze sobą cienie. Ten nawet nie drgnął, zmienił się natomiast w ekran kina plenerowego, wyświetlający stary czarno-biały film grozy. Olbrzymie, zniekształcone sylwetki należały do niewielkiej grupy skupionych blisko siebie ludzi.

  Czy powyzszy fragment jest poprawnie zapisany? Czy rzucany na scianie cien – mozna nazwac – sylwetka? Dziekuje bardzo!

 109. Alex

  Dzien dobry czy ponizsze zdanie jest poprawne:
  Lilith znieruchomiała. Van z lodami, pojawiwszy się jakby znikąd, przejechał przez nią na wylot

  czy nalezy zastapic: pojawiwszy sie – ktory pojawil sie

  Dziekuje!

 110. Chlebowski

  1.Niebo było szare, omalże czarne. Pędzące w różnych kierunkach, a to nabrzmiewające, a to z powrotem kurczące się chmury , przypominały kłębek pełzających węży.
  2.Niebo było szare, omalże czarne. Pędzące w różnych kierunkach chmury, a to nabrzmiewające, a to z powrotem kurczące się , przypominały kłębek pełzających jeden po drugim węży.

  Dzien dobry! Czy moglby mi pan pomoc? Ktore z tych zdan jest poprawne? Chodzi mi o slowo ”chmury” Z gory bardzo dziekuje!

 111. Daniel K

  Które zdanie jest poprawne?
  1.Temu, kto ma dużo pieniędzy, brak często miłości.
  2.Temu, kto ma dużo pieniędzy brak często miłości.

  • Paweł Pomianek

   Nie wiem nic na temat funkcjonowanie w polszczyźnie związku frazeologicznego od pierwszego zobaczenia. Takie określenie – tak myślę – może się pojawić, na przykład: ten film spodobał mi się od pierwszego obejrzenia/zobaczenia, tak jak książka mogła spodobać się od pierwszej lektury. Natomiast bynajmniej nie mógłby być to synonim frazeologizmu od pierwszego wejrzenia.

   • wawroo

    Tak, o łącznik, o to, czy powinniśmy pisać „poseł-członek KRS”, „poseł – członek KRS”, czy może „poseł, członek KRS”?

    • Paweł Pomianek

     Jeśli to trzecie określenie wchodzi w grę, to jest z pewnością najlepsze. Zapis z półpauzą nie ma żadnych podstaw ortograficznych ani logicznych. Zapis z łącznikiem byłby, jak się wydaje, do zaakceptowania, tylko polszczyzna nie lubi gdy zapis z łącznikiem stosuje się do określeń dwuwyrazowych. Bo wtedy ten KRS jest luźniej (przynajmniej wizualnie) przyłączony do członka niż poseł.

  • Paweł Pomianek

   PWN nie notuje takiego użycia nawet w korpusie językowym, co pozwala nam wyciągnąć wniosek, że jest to określenie co najwyżej potoczne. Nie powinno się go stosować w piśmie. Można za to elegancko powiedzieć znacznie większy.

 112. Jarosław

  Jaka jest poprawna forma: „16. dnia każdego miesiąca” czy „każdego 16. dnia miesiąca” jeśli chodzi o wydarzenie, które odbywa się przez cały rok 16. dnia miesiąca?

 113. Tomasz

  Witam.
  Zajmuję się pisaniem piosenek i w jednym z moich tekstów użyłem sformułowania „tak prosto w twarz”, zainspirowanego utworami Myslovitz „My” oraz Obywatel G.C – „Tak..To ja”.
  Nasz wokalista stwierdził że te wersy „nie brzmią po polsku”. I tu rodzi się moje pytanie: Czy to sformułowanie ma sens gramatyczny?
  „Siedzę sam i liczę czas
  Czuję to tak prosto w twarz
  Że choć już minęły,
  Chwile w sercu mam”

 114. Alicja

  Witam,

  uprzejmie proszę o wskazanie rodzaju stopniowania przysłówka „elegancko”?
  Pani nauczycielka języka polskiego w szkole syna twierdzi, że poprawna formą jest: eleganciej, najeleganciej. Osobiście nigdy się nie spotkałam w literaturze z takim stopniowaniem i ciężko mi się z tym zgodzić, ale jest to tylko moje intuicyjne zdanie.

  Uprzejmie proszę o odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam,

  • Paweł Pomianek

   Interesujące, bo na maila dostałem dziś identyczne pytanie, tylko zadane od innej strony, tzn. od osoby, która poszukuje potwierdzenia, że stopniowanie eleganciej etc. miałoby być poprawne 🙂 Przypadek? 😉 Odpowiadam w każdym razie to samo:
   Słowniki nie notują wyrazu eleganciej. Nie ma go też użytego choćby raz w korpusie języka polskiego PWN. Możemy więc śmiało stwierdzić, że jest to forma błędna. Rzecz jasna jest to forma stopnia wyższego utworzona w sposób regularny (tak jak np. dobrze – dobrzej, która również jest formą błędną), ale w polszczyźnie występuje tylko bardziej elegancko.

 115. Peter

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie do odmiany nazwy ulicy Mangalia. Mieszkam na ulicy Mangalia 10, czy na ulicy Mangalii 10, czy też w rachubę wchodzi dowolność i obie formy są ok?

  Z góry dziękuję.

  • Paweł Pomianek

   Logika wskazywałaby, że na ulicy Mangalii 10, ale mogą istnieć jakieś przesłanki, o których nie wiemy. W Rzeszowie np. jest ul. Zimowit, nie Zimowita. Trzeba by pytać normatywistów z PWN – oni powinni wiedzieć, która forma jest poprawna. To, co do czego możemy być niemal pewni, to to, że raczej nie jest tak, że obie formy są poprawne.

  • Paweł Pomianek

   Nie, w takiej formie zdania zawsze liczbę bramek (czy punktów) zdobytych przez naszą drużynę podajemy jako pierwszą: Nasza drużyna wygrała 2:0 lub: Nasza drużyna przegrała 0:2. Przy tej formie wypowiedzi nie ma znaczenia, kto był gospodarzem meczu.

 116. Mikołaj

  Witam.
  Chciałbym upewnić się czy dobrze rozumiem znaczenia zdań:
  – Rozmawiałem z nią.
  – Rozmawiała ze mną.
  – Rozmawialiśmy ze sobą.
  Wydaje mi się, że wszystkie zdania mówią o tym samym. Ewentualnie pierwszy i drugi przypadek jest monologiem, a trzeci po prostu wymianą zdań, rozmową. Czy dobrze rozumiem? Czy są jeszcze jakieś ukryte przede mną znaczenia tych zdań? Chodzi mi przede wszystkim o to, czy np. dzwoniąc do kogoś mogę powiedzieć, że ta osoba ze mną rozmawiała, czy ja z nią, czy rozmawialiśmy? Jeśli wymienialiśmy się zdaniami, to czy każde z tych zdań będzie poprawne? Czy ma znaczenie kto do kogo dzwonił?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   Wydaje się, że wszystko Pan dobrze rozumie. Trudno mi coś dodać do wniosków ogólnych. Pewnie można wskazać sytuacje, gdy poprawne byłoby tylko jedno z tych zdań, ale to już niuanse. Niekiedy może o tym decydować kontekst – to, o kim mówimy w całej wypowiedzi. Generalnie gdy jest wymiana zdań z obu stron, można użyć każdego z tych wyrażeń.

  • Kamil

   Rozmowa zawsze jest wymianą zdań, słów. Każde z powyższych zdań jest rozmową z kimś więc nie może być monologiem. Gdybym rozmawiał sam ze sobą to wtedy i tylko wtedy taka „rozmowa” jest właśnie monologiem. W pierwszym zdaniu „Rozmawiałem z nią”, więc ja czegoś od niej chciałem i zacząłem rozmowę, w efekcie rozmawialiśmy ze sobą. Analogicznie kiedy to ona „Rozmawiała ze mną”, to ona czegoś ode mnie chciała i zaczęła rozmowę, efekt jest ten sam – rozmawialiśmy ze sobą.

 117. Filip

  Witam.
  Od dłuższego czasu zastanawiam się nad porównaniami paralelnymi. Czytałem o tym na wielu stronach, nawet tutaj, ale nie potrafię znaleźć rozwiązania na mój problem. Często spotykam się z takimi zdaniami: „Z nadzieją, że będzie walczył tak, jak na stadionie.”. Czytając o porównaniach paralelnych, zawsze się spotykam z „tak…, jak”, a nie „tak, jak”. Dostałem takie zdanie od koleżanki i nie wiedziałem, czy ten przecinek ma być, czy nie, więc zaproponowałem, żeby zmieniła na „Z nadzieją, że będzie walczył tak samo jak na stadionie.” (chyba że tutaj też ma być przecinek, to będę zaskoczony). Koleżanka zapytała się nie tylko mnie o to zdanie, lecz także innej osoby, która odpowiedziała, że przecinek ma być przed „jak”, ponieważ to nie jest zwykłe porównanie, lecz paralelne. Poczytałem więcej o porównaniach paralelnych przez noc, ale nadal nie potrafiłem tego zrozumieć, dlaczego według tamtej osoby, ma być przecinek. Więc teraz się zastanawiam, czy w zdaniach typu „Upiekł ciasto tak jak wczoraj” też ma być przecinek? Chyba nigdy nie spotkałem się z przecinkiem w takim zdaniu. Podsumowując, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Czy w zdaniach „Z nadzieją, że będzie walczył tak, jak na stadionie.” oraz „Upiekł ciasto tak jak wczoraj.” ma być przecinek przed „jak” i czy moja propozycja była dobra „Z nadzieją, że będzie walczył tak samo jak na stadionie.” (oczywiście czytałem o trzech sytuacjach, kiedy przecinek można pominąć)? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   Powiem Panu, że jeśli chodzi o moją opinię, to uważam, iż w tych kwestiach często decyduje uznaniowość. Czytając dużo na ten temat, pewnie – tak wnioskuję z Pańskiej wypowiedzi – zauważył Pan, że tak naprawdę nie ma ostrego podziału. Przy redakcjach generalnie staram się na bieżąco decydować, czy w danym momencie przecinek jest zasadny, czy nie. Pomagam sobie sposobem, w jaki daną rzecz bym przeczytał. Oprócz oczywiście typowych porównań paralelnych, gdzie przecinek jest konieczny, np.: tak na stadionie, jak w hali – tutaj paralela jest w stu procentach widoczna.

   Jeśli chodzi o zdania koleżanki i Pana, należą one do tych, w których paralela nie jest bezpośrednio widoczna. Generalnie podszedłbym do nich podobnie jak Pan: w pierwszym, tym krótszym, postawiłbym przecinek, w drugim – opuściłbym go.

 118. render

  Dzień dobry,

  Czy poprawnym jest mówić zostało mi 9 dni urlopu, jeśli pracę wykonuję od poniedziałku do piątku, a urlop słownikowo to przerwa na wniosek pracownika od wykonywania pracy, przecież w sobotę i niedzielę nie mam urlopu bo nie pracuję? Dlaczego to się liczy jako urlop, nazywa urlopem, czy to potoczne określenie, jak to rozumieć? Podobnie tydzień urlopu, dwa tygodnie urlopu, pytałem o to i o inne dylematy, brak odpowiedzi?

  Pozdrawiam, będę wdzięczny za pomoc

   • render

    Dziękuję za zdanie.

    Jednak nie zgadza się to z definicją słownikową słowa urlop.
    Dlaczego język potoczny może być niezgodny?

    Pozdrawiam

   • render

    Odnośnie urlopu, to może też jest tak, że oznacza to po prostu wolne, jako synonim tego słowa?
    Jaka jest etymologia synonimu słowa urlop i wolne,dlaczego tak jest?

    • Paweł Pomianek

     Język potoczny ma to do siebie, że cechuje go skrótowość. Celem jest przede wszystkim przekazanie komunikatu, informacji, a nie terminologiczna ścisłość. Myślę, że traktowanie urlopu jako synonimu wolnego jest w tym kontekście dobrym tropem.

     • render

      Ostatnia sprawa dla urlopu. Słownik jp definiuje tydzień jako okres 7 dn,i a potam podaje przykład tydzień urlopu, jeśli to wcale nie jest 7 dni jeśli ktoś pracuje od poniedziału do piątku, więc to błąd słownika? Na forum jest taka defnicja słownikowa.

      • Paweł Pomianek

       Nie sądzę. Ja bym po prostu zakładał, że słownik podchodzi do tematu podobnie jak ja – i nie potrzebuje aż takiej ścisłości, jakiej Pan by oczekiwał. Warto dopowiedzieć w tym kontekście, że słownik nie jest encyklopedią.

 119. render

  Jak się powinno mówić, „zaczekam z tym, aż skończę jedzenie”, czy „zaczekam z tym, aż nie skończę jeść”? Logiczniej brzmi wersja pierwsza?

 120. Filip

  Witam.
  Ostatnio rozmawiałem z moimi przyjaciółmi na temat przecinka przed „czy”, a dokładniej w takich sytuacjach: „Ten potwór jest twoim zwierzakiem, czy coś w tym stylu?”. Długo rozmawialiśmy, każdy podawał swoją argumentację. Jedna osoba powiedziała, że to pełni taką samą funkcję co „lub”, dlatego przecinka nie może być. Kolejna osoba powiedziała, że to pełni funkcję dopowiedzenia/wtrącenia, więc przecinek ma być. Niektórzy nie zgadzali się na temat tego, że to dopowiedzenie/wtrącenie. Potem padło zdanie, że to od autora zdania zależy, czy to dopowiedzeniem/wtrąceniem i czy ma być przed tym przecinek. Potem jeszcze inna osoba powiedziała, że „czy coś w tym stylu”, „coś w ten deseń”, „albo czegoś w tym rodzaju” itp. są wyrażeniami, przed którymi stawia się przecinki. Więc żeby to rozwikłać, zadam to pytanie tutaj z nadzieją, że otrzymam odpowiedź, która wszystko wyjaśni. Czy w zdaniach, których występują „czy/lub/albo coś/czegoś w tym rodzaju”, „czy/lub/albo coś/czegoś w tym stylu”, stawia się przecinek przed spójnikiem? Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź, ponieważ często widzę, jak przecinki przed tym są, a teraz ludzie mi mówią, że nie powinny być. Pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   Czytanie relacji z tego typu dyskusji to miód na moje serce, bo widzę tutaj namysł nad polszczyzną, a przede wszystkim logiczne, mądre argumenty, które występują po obu stronach sporu. Mnie – chyba niestety dla Pana, skoro chciałby Pan „odpowiedzi, która wszystko wyjaśni” – najbliżej do opinii:

   to od autora zdania zależy, czy to dopowiedzeniem/wtrąceniem i czy ma być przed tym przecinek.

   Myślę, że nie da się tego lepiej wyjaśnić. Gdy w intencji autora jest to dopowiedzenie, wtedy przecinek postawimy. Gdy z kolei czy miałoby być synonimem zwykłego lub przecinka nie wstawiamy. Proszę zauważyć, że w korpusie językowym PWN też jest to zapisywane różnie: tutaj.

   Jeśli jednak szukać jakiejś zasady dotyczącej interpunkcji w tego typu zwrotach, to powiedziałbym tak: Wedle moich obserwacji częściej jest to dopowiedzenie, zwłaszcza gdy mamy bardziej rozwiniętą końcówkę czy coś w tym stylu. Wówczas dążę raczej do tego, by ten przecinek wstawiać. Z kolei gdy występuje samo czy coś, traktuję je raczej jako lub coś i zostawiam bez przecinka.

 121. render

  Jeszcze taki dylemat, mój.
  Powiedzieć 2 lata starszy, generalnie tego typu określenia, rozumieć 2 lata kalendarzowo czy około 24 miesięcy?

  • Paweł Pomianek

   Zazwyczaj mówimy tak o osobach kalendarzowo dwa lata starszych. Ale można też wtedy uściślić, że ktoś jest np. o półtora roku starszy. Ale zaznaczam raz jeszcze, że to nie są kwestie poprawności językowej, tylko komunikacji między ludźmi. Ważne, by osoby siebie nawzajem rozumiały. Istotne jest to, na jak ścisłym komunikacie nam zależy. Zamykam ten wątek, bo naprawdę nie ma tutaj nic do dodania w kwestiach językowych.

 122. render

  OK.
  Tak jeszcze na marginesie, jeśli ktoś mówi na zakończenie programu, dajmy tv, który jest co tydzień, „następny program za tydzień”, to traktować to jako 7 dób, czy 7 dni kalendarzowych? Bo, od której chwili liczyć czas to Pan mówił jak kto uważa, czy tydzień od chwili mówienia, czy od kiedy zaczął się program, a może jest coś powszechnego?

    • Paweł Pomianek

     Definicja z NSPP powinna rozwiać wątpliwości:

     okres siedmiu dni, zwykle od poniedziałku do niedzieli

     Czyli możliwa jest też każda inna konfiguracja. Ja generalnie liczę tydzień od niedzieli do soboty, tak wygląda też kalendarz na stronie. Kalendarz w takim układzie wisi również u mnie na ścianie. Ale może też przecież chodzić o tydzień od chwili mówienia (np. od dzisiejszej środy do następnej).

   • render

    Trochę wymijające, jeśli ktoś mówi, widzimy się za 7 dni to wcale nie ma dokładnie 7 dób, a 7 dni kalendarzowych jest. Więc nie zawsze 7 dni kalendarzowych = 7 dób, w takim wypadku? Czyli jak powiem widzimy się za 7 dni to oznaczać to bedzie 7 dób, czy 7 dni kalendarzowych? Taki to dylemat mam.

     • render

      Chodzi mi o to, że jeśli powiem o godzinie np. 15, że spotkanie jest za 7 dni o 6:00, to 7 dni kalendarzowych jest, natomiast nie ma pełnych 7 dób, jest 6 i 15 godzin. Więc nie zawsze to jest równe. Jeśli mówię za 7 dni, to chyba kalendarzowo jest bliżej prawdy, więc czy takie znaczenie to ma, czy jak kto woli?

     • render

      Po prostu przeszkadza mi jeśli ktoś mówi za tydzień, a faktycznie nie ma idealnie 7 dób.
      Nie myślimy o precyzyjnym użyciu słowa tydzień, a może należało by liczyć czas od takiej chwili by ta precyzja była? Pan chyba traktuje liczenie dni jako od świtu do zmierzchu, kalendarzowo i tyle.

      Pozdrawiam

     • render

      Co z tym dniem kalendarzowym i dniem jako doba?
      Czy może być tak jak piszę, że liczę niepełny dzień jako dzień kalendarzowy, który wtedy nie jest dobą bo nie jest cały, więc mam przykład różnicy między dniem kalendarzowym a dobą?

      • render

       Panie Pomianek, mi chodzi o to, że przyimek za odnosi się do czasu liczonego od chwili móiwenia i dziwne jest uzycie takiego znaczenia do podawania dni kalendarza skoro nie mają one jako tako wymiaru, tylko są liczbami?

 123. Render

  Powiedzieć, tydzień wolnego w pracy co oznacza? 7 dni, widzę sprzeczność, jeśli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku, tydzień to 7 dób.

 124. Filip

  Witam.
  Od pewnego czasu nurtuje mnie jedna rzecz. Starałem się znaleźć odpowiedź na internecie, lecz nie otrzymałem jasnej odpowiedzi. Czy gdy zdanie rozpoczyna wielokropek, oddziela się go od wyrazu np. „… chłopcem.”, czy może spacji się nie stawia „…chłopcem.”? Dużo osób mi mówi, żeby po prostu unikać wielokropka na początku zdania, lecz chciałbym znać na to odpowiedź. Często się spotykam z tekstami, która mają wielokropek na początku zdania bez spacji między wyrazem. Rzadko kiedy widzę, żeby ktoś jednak stawiał spację po wielokropku. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   Generalnie wielokropek powinniśmy do czegoś przyłączyć. Jeśli przed nim znajdują się jakieś wyrazy, wówczas zawsze przyłączamy go do wyrazu poprzedzającego. Jeśli jednak występuje na początku akapitu, wtedy przypinamy go do wyrazu, który następuje po nim. Pozostawienie spacji po wolnym wielokropku uważam za błąd graficzny.

  • Purysta

   Przede wszystkim w języku polskim nie ma takiego czegoś: kropka, zamknięcie cudzysłowu. Kropka jest ZAWSZE po cudzysłowie. Nie „… chłopcem.”
   Poprawnie: „… chłopcem”.

 125. Sylwia

  Witam 😉 Mam pytanie. W zdaniu: „Smok wylądował przed nim, pozbawiając go z”, ten zaimek „g” jest niezbędny? Czy pominięcie go to błąd? I jeżeli tak, to jaki? Czy istnieje reguła określająca, że trzeba ponownie dopowiedzieć podmiot?
  Pozdrawiam serdecznie!

  • Paweł Pomianek

   Jeden z problemów jest taki, że… to nie podmiot 🙂 Podmiotem w zdaniu jest smok. I bardziej naturalne byłoby, gdybyśmy w strukturze zdania pisali dalej o smoku. Choć tak naprawdę w tym wypadku możliwe jest zdanie dwojakie:
   Smok wylądował przed nim, pozbawiając go z…
   Smok wylądował przed nim, pozbawiając się z…

   Jest to błąd składniowy, polegający przede wszystkim na tym, że cierpi logika zdania, które z powodu tego błędu staje się wybrakowane, a może być i dwuznaczne.

 126. miskasia

  Dzień dobry.
  Chciałam się dowiedzieć czy stosowanie skrótu myślowego typu: „biuro pracuje w godzinach …” jest poprawne?

 127. Wojtek

  Dzień dobry,

  Zawsze irytowało mnie słowo „diagnosta” jako określenie osoby zajmującej się diagnostyką samochodową czy laboratoryjną. Przecież mówimy „matematyk”, a nie „matemata”, „polityk”, a nie „polita”, „automatyk”, a nie „automata”. Skąd wzięła się taka, nazwijmy to, językowa niespójność?

  Pozdrawiam,
  Wojciech

  • Paweł Pomianek

   Niestety aż takich kompetencji, by wyjaśniać kwestie pochodzenia wyrazów, nie mam. Mogę jednak podjąć się sformułowania wniosku ogólnego. Generalnie nazwy zawodów tworzymy na kilka różnych sposobów i w formie diagnosta nie ma ani nic nadzwyczajnego, ani nie można jej określić wyjątkiem. Oj, weźmy choćby takiego polonistę (nie polonistyka), utworzonego identycznie jak diagnosta 🙂 Jest też germanista (nie germanistyk) czy anglista (nie anglistyk), dentysta, pacyfista, higienista, altruista itd., itp. A z kolei taki pedagog czy psycholog utworzony jest jeszcze w zupełnie inny sposób.

 128. Gabi

  Dzień dobry,

  Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej- analiza porówawcza francuski-polski.
  Analizuje zdania:

  Zaczyna jej bić serce
  Zaczęło jej bić serce
  Serce zabiło mu raźniej.

  Czy moglibyście Państwo pomóc mi jaka funkcje w kazdym zdań mają poszczególne elementy : zaczyna, jej, mu, bić serce.

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry,
   proszę dać mi przykład na podstawie jednego wyrazu, o co konkretnie by Pani chodziło. Zastrzegam, że w sprawach czysto teoretycznych, akademickich, mających w sobie w zasadzie niewiele z językowych dylematów, nieszczególnie się specjalizuję.

    • Paweł Pomianek

     Tylko że zaimek osobowy jest częścią mowy, a z kolei dopełnienie jest częścią zdania. To jednak dwie różne nomenklatury. Serce nie jest dopełnieniem, ale podmiotem. A jako część mowy jest to rzeczownik rodzaju nijakiego w mianowniku.

 129. Render

  Dzień dobry,
  Mam taki językowy dylemat, jeśli kupiona rzecz, za którą zapłaciłem 20 zł ulegnie zniszczeniu z mojej winy. To powiedzenie jestem stratny 20 zł oznacza, że zostały stracone 20 zł w sklepie, bo jak się okazało rzecz uległa zniszczeniu, mogłem nie wydawać 20 zł na tę rzecz, czy jednak 20 zł w postaci wartości rzeczy?

  • Render

   W zasadzie jeszcze trochę inaczej, jeśli kupiona rzecz ulegnie zniszczeniu, to poprawnym jest powiedzieć, że straciło się pieniądze w sklepie, czy jednak kupioną rzecz?

     • render

      Nie rozumiem, jeśli pyta Pan o to, czy coś ze mną (minka),może jestem zbyt natrętny, nie wiem czy brak odpowiedzi i zadawanie tego typu pytań o tym świadczą, jeżeli pan uważa, że tak to proszę to napisać widocznie nie mam wyczucia. Zadałem pytanie i jestem ciekawy, zdania?

      • Paweł Pomianek

       Zadał Pan pytanie, czy nie ma Pan gdzie znaleźć odpowiedzi 🙂 Pytajnik wkradł się pewnie przypadkiem, ale zażartowałem sobie po prostu z tego (niezłośliwie, stąd puszczone oczko). Bo skoro ma Pan tak szerokie oczekiwania względem mnie, to – biorąc pod uwagę, że jesteśmy na stronie poprawnościowej – liczyłbym przynajmniej na Pańską staranność. Bogiem a prawdą, co to Panu da, że ustali Pan, co oznacza dane powiedzenie, jeśli będą się Panu wkradały pytajniki na końcu zdań oznajmujących? Znajmy proporcje i hierarchię.

 130. render

  Proszę o komentarz, a nie ignorancję.
  Powiedzieć w sobotę, widzimy się za tydzień w poniedziałek, oznacza która wersję, tydzień liczony mało precyzyjnie od chwili mówienia i wskazanie poniedziałku, czy jednak tydzień liczony od najbliższego poniedziałku, mam wtedy równo tydzień? Skąd wiadomo z czego to wynika?

  • render

   Bądź też określenia czasu za 4 dni, rozumieć to kalędażowo , czy jednak mniej precyzyjnie około 4 x 24 h? Podobnie z czego to wynika? Proszę o pomoc w kwestii 3 moich postów, by pomuc mi rozwiązać moje wątpliwości.

   • Paweł Pomianek

    Szanowny Panie,
    poświęciłem już bardzo wiele czasu na odpowiedzi na Pańskie pytania, zarówno tutaj, na stronie, jak i mailowo. Napisałem Panu jednoznacznie, że nie mam już nic rzeczowego do dodania. Odpowiedź na każde Pańskie pytanie jest niemal identyczna. Poleciłem Panu literaturę Noama Chomsky’ego. Jeśli chce Pan poszerzyć swoją wiedzę na rzeczony temat, tutaj już nie ma możliwości. Podzieliłem się bowiem z Panem całą moją wiedzą. Proszę pytać normatywistów, np. w poradni językowej PWN, proszę czytać literaturę. Naprawdę nie mogę już nic więcej dla Pana zrobić – jako że, jak wspomniałem, odpowiedź na prawie każde Pańskie pytanie jest identyczna, proszę więc wrócić do poprzednich. Jeszcze raz ponawiam prośbę, ty to Pan zdobył wiedzę na ten temat i wrócił tutaj, by podzielić się nią ze mną i Czytelnikami Językowych Dylematów. Będę wdzięczny!

     • render

      Czyli,z tym:Powiedzieć w sobotę, widzimy się za tydzień w poniedziałek, oznacza która wersję, tydzień liczony mało precyzyjnie od chwili mówienia i wskazanie poniedziałku, czy jednak tydzień liczony od najbliższego poniedziałku.

      Podsumowanie: Są to możliwe interpretacja, zależne od gwoli mówcy. Potocznie po prostu Poniedziałek?

      • render

       Pan chce bym poszukał odpowiedzi(zrobię to), natomiast mam wrażenie, że w ten sposób chce pan abym przestał już pytać. Pan również mógłby się pofatygować o odpowiedź od Chomskiego, Pan prowadzi blog. Chyba, że Panu takie określenia nie robią problemu i są jasne, jeśli tak jest to może Pan powiedzieć jaka jest uniwersalna interpretacja, przyimka „za” np. w sytuacji kiedy prezenter TV na końcu programu mówi „następny program za tydzień”, od kiedy liczyć tydzień, początek programu, koniec, czy jeszcze jak?

 131. render

  Powiedzieć na końcu audycji radniowej o 16:05(zczynała się o 16), która jest co pół godziny, następna audycja za pół godziny. Oznacza 30 minut liczone od początku audycji, czy miej precyzyjnie od chwili mówienia, która wersja jest poprawna? Przyimek za, musi mieć jakieś ogólne znaczenie.
  Oraz dwa lata starsza oznacza 2 lata rocznikowo, czy mnij więcej 24 miesięce?

    • render

     Wydaje mi się, że jedno i drugie, zależy jak kto uważa, a no i od kontekstu. Tak mi sie wydaje. Tyle, że rocznikowo, takie słowo nie istnieje w słowniku. Jest rocznik, ale to mi jakoś nie pasuje do tego co ma sie na myśli mówiąc rocznik, chodzi nam wtedy o liczbowe określenia lat, tka myślę?

     • render

      Rocznik to od stycznia do grudnia, więc to mi jakoś nie pasuje, jeśli mówię rocznikowo. Podobnie kalendarzowo 2 lata starszy, osobiście myślę o latach jako liczbie, nie roku kalendarzowym od stycznia do grudnia, czy dobrze rozumiem to znaczenie?

 132. Krzysiek

  Dzień dobry.
  Mam pytanie dotyczące przedrostka anty. Jego znaczenie według SJP to: przeciwny, występujący przeciw, przeciwdziałający. W związku z tym, tworzone z nim wyrazy powinny mieć ten sam wydźwięk. Jednak w wielu przypadkach wyrazy te mają wydźwięk dalece negatywny, poprzez przypisanie im dodatkowych znaczeń takich jak: wrogi, dyskryminujący, zwalczający, pogardliwy itd. Przykładem może być tutaj wyraz antysemityzm, oraz inne odnoszące się do osób o innych poglądach, rasie, religii, płci, orientacji seksualnej itd. I teraz moje pytanie. Czy to rozszerzone znaczenie jest uprawnione i uzasadnione na poziomie językoznawstwa? Czy też jest to nadużycie, utrwalone przez kontekst kulturowy, polityczny itp.

  • Paweł Pomianek

   Przyznam szczerze, że choćby wskazany wyraz antysemityzm w mojej opinii spełnia dokładnie podaną definicję przeciwny, występujący przeciw, przeciwdziałający. Faktem jest, że znaczenie całego tego wyrazu rozszerza się w sposób nieuprawniony, ale nie dokonuje się tego w trakcie dodawania przedrostka anty-, tylko później, już względem całego wyrazu. Myślę, że jeśli dostrzega Pan nadużycia, to proces ich powstawania ma zazwyczaj charakter analogiczny i jest efektem dziennikarskich manipulacji i politycznej poprawności.

 133. Ewa

  Witam. Dawno o nic już nie pytałam, ale w trakcie pisania pewnego zdania, znowu zrodziło się w mojej głowie pytanie, a że lubię mieć wszystko zapisane poprawie, wolę zapytać ekspertów.

  Mając zdanie:
  „Garść tabletek przeciwbólowych, które zażył, uśpiły go jak niemowlaka.”

  Moje pytanie brzmi: Co w tym zdaniu jest podmiotem? Tabletki czy garść? Bo gdyby zapisać to w ten sposób: „Garść tabletek przeciwbólowych, którą zażył, uśpiła go jak niemowlaka.”, to wyszłoby na to, że zażył garść, a nie tabletki. Poprawcie mnie proszę, jeśli się mylę.

  Pozdrawiam.

 134. Filip

  Dzień dobry,
  mam pytanie dotyczące przecinków między spójnikami. Czy należy stawiać LUB czy można stawić przecinek między spójnikami”ale” i „żeby” w przykładowym zdaniu poniżej. „Ale(,) żeby zdobyć tę książkę, potrzebuję znacznie więcej pieniędzy.” Bo wiem, że zdanie można przekształcić tak i nie straci sensu: „Ale potrzebuję znacznie więcej pieniędzy, żeby zdobyć tę książkę.”. Czy w zdaniu 1. część „żeby zdobyć tę książkę” nie pełni roli wtrącenia, dlatego można stawić przecinek? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Paweł Pomianek

   W przypadku takich zdań jestem zdecydowanym zwolennikiem stosowania zasady cofania przecinka (zob. tutaj) – zyskuje na tym nie tylko estetyka zapisu, ale też tekst łatwiej jest przeczytać, bo między Ale i żeby nie powinniśmy robić przerwy oddechowej.

 135. Emilia

  Witam! Mam pytanie odnośnie imiesłowów przysłówkowych współczesnych: czy w poniższym zdaniu drugi przecinek jest konieczny? Odnoszę wrażenie, że lepiej byłoby bez niego, aczkolwiek mam spore wątpliwości.
  „Rozglądał się, obejmując wzrokiem panujący zgiełk, i słuchając szumu liści.”

  • Paweł Pomianek

   Drugi przecinek należy skasować, ale to nie ma związku z imiesłowami, tylko z tym, że i słuchając… jest współrzędne względem obejmując wzrokiem…, a nie Rozglądał się….

 136. Maja

  Dzień dobry,

  Ostatnio zastanawiam się, czy istnieje słowo „zastosowawczy”? Ponieważ używa się go w niektórych tekstach, lecz żadnych rzetelnych źródeł znaleźć nie mogę.

  Pozdrawiam

 137. talsen

  Babcia zawsze uczyła mnie ,że mówi się: poszliśmy, zrobiliśmy, zjedliśmy, graliśmy itp. ,tymczasem w mediach i w życiu codziennym powszechnie słyszę formę ,żeśmy poszli, żeśmy zrobili, żeśmy zjedli, żeśmy grali. Która z form jest prawidłowa?

  Czy dopuszczalne jest sformułowanie „pogranicznicy” zamiast służba graniczna, pracownicy pogranicza, straż graniczna itp ? Forma „pogranicznicy” używana masowo między innymi w TVP, kojarzy mi się z jakimś rusycyzmem i niezwykle mnie irytuje.

  • Paweł Pomianek

   Jeśli chodzi o formy poszliśmy i żeśmy poszli etc. to moje doświadczenia są dokładnie odwrotne. Można więc stwierdzić, że Babcia posługiwała się stylem wysokim, starannym. W moich terenach raczej właśnie babcie mówiły stylem żeśmy zrobili, żeśmy zjedli, które to formy charakterystyczne są dla stylu gwarowego i na moje oko raczej dziś ustępują z języka, a osoby ich używające bywają stygmatyzowane czy wyśmiewane.

   Co do formy pogranicznicy występuje ona w słowniku języka polskiego (tutaj) we wskazanym znaczeniu i nie wydaje się, by była kontrowersyjna lub uznawana za gorszą. W każdym razie nie znalazłem takiej sugestii.

  • Paweł Pomianek

   Intuicyjnie mówiłbym i pisał na Sri Lance, bo jest to wyspa. Niemniej dostępne mi słowniki rzeczywiście nie precyzują, jakiej powinno używać się formy przyimka. Być może dopuszczalne są obydwie wersje: na Sri Lance (wyspie), w Sri Lance (państwie).

 138. Kamila

  Dzień dobry,

  Mam pewien dylemat. Pisząc zdanie, tak w domu, jak i pracy, powinienem użyć zaimka „w” przed słowem „pracy”? Jest to błąd, czy raczej luźna forma?

 139. Ewa

  Dzień dobry.

  Odpowiedź powinna być prosta, ale… ździebeł czy źdźbeł (otrzepałam się ze ździebeł/źdźbeł trawy)?

  Pozdrawiam serdecznie!
  Ewa

 140. Kinga

  Dzień dobry,
  chciałabym zapytać, jaki rodzaj ma w języku polskim tureckie słowo „yakamoz”? Rzeczownik ten oznacza odbicie światła księżyca w tafli wody. Nie jestem pewna, czy powinnam zastosować rodzaj męski, czy rodzaj nijaki. Proszę więc o pomoc i podpowiedź, która z poniższych wersji jest poprawna: „każdy ma swój yakamoz” czy „każdy ma swoje yakamozo”?

  • Paweł Pomianek

   Polszczyzna nie ustala rodzaju każdego słowa obcego w naszym języku. To raczej kwestia tego, jak się z czasem przyjmie. Jeśli zna Pani język turecki, to proszę zastosować oryginalne słowo tureckie i dobrać do niego rodzaj. Zwłaszcza że w podanym przykładzie rodzaj zależy od brzmienia słowa, co już zupełnie wykracza poza moje kompetencje.

 141. Alina

  Dzień dobry.

  Jak to jest z tym puszczaniem oczka/oka? Puszcza się je komuś czy do kogoś?
  Puścił mi oczko (Puścił mi oko).
  Puścił do mnie oczko (Puścił do mnie oko).

  Z góry dzięuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!
  Alina

  • Paweł Pomianek

   Wielki słownik języka polskiego (tutaj) uwzględnia tylko wersje z puszczaniem oczka do kogoś. Proszę sobie kliknąć na zakładki (nie ma do nich osobnych linków) znajdzie Pani tam również kilka ciekawych wariantów i przykłady użycia.

 142. Natalia

  Witam,
  zastawiam się nad poprawnością podpisu pod dedykacją na pamiątce z Pierwszej Komunii Świętej. Jestem matką chrzestną.
  Biblia będzie personalizowania i na okładce chcę umieścić dedykację: ” Z darem modlitwy matka chrzestna”. Czy ten zapis jest poprawny? Znajomi sugerują jeszcze dopisanie imienia i nazwiska, tylko po co, skoro matkę chrzestną ma się jedną?
  I kwestia druga czy matka chrzestna jest jakaś nazwą własną bo na przykładach życzeń w internecie wszędzie widzę podpis: „Matka Chrzestna”. Druga dedykacja będzie brzmiała: ” Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej – Matka Chrzestna” czy ” Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej – matka chrzestna” Nie bardzo chce się sugerować zapisem sklepów ponieważ widzę tam zapisy „Ciocia” „Wujek” z wielkiej litery a z tym nie mogę się zgodzić. Proszę o pomoc, ponieważ nie chce dziecku dać pamiątki z błędami :). Z góry dziękuje.

  • Paweł Pomianek

   Pięknie Pani to wszystko analizuje. Bardzo szanuję takie podejście, to, że tak Pani zależy na poprawności. Chciałbym zasugerować dwie rzeczy:
   1. Podpis „matka chrzestna” koniecznie małą literą, bo pisze Pani o sobie. Gdyby to chrześnica wręczała prezent Pani, wtedy napisałaby „Matka Chrzestna”. Imię i nazwisko, podobnie jak Pani, uważam za zbędne.
   2. W tym pierwszym podpisie też użyłbym półpauzy przed „matka chrzestna”, jeśli to, co Pani przytoczyła, jest całą dedykacją.

 143. Tomek

  Dzień dobry,
  Chciałbym zapytać o sposoby określania czasu trwania danej czynności. Mianowicie jeśli coś trwało 20 godzin to możemy powiedzieć, że coś trwało prawie dobę. Ale czy w związku z tym możemy również powiedzieć, że dana czynność trwała prawie 24 godziny? Oba stwierdzenia oznaczają to samo, ale mam wrażenie, że wiedząc, że właśnie było to 20 godzin to można powiedzieć „prawie doba” ale już niekoniecznie „prawie 24 godziny”. Jak to jest?

  • Paweł Pomianek

   Generalnie przychylam się do Pańskiej opinii. Przy czym potrafię sobie wyobrazić użycie określenia, że trwało to prawie 24 godziny, przy czym wówczas byłby to stuprocentowy synonim doby i kontekst musiałby to wskazywać.

  • xpil

   W moim rozumieniu określenie „prawie {X} {jednostek czasu}” oznacza, że najprawdopodobniej upłynęło już {X-1} jednostek czasu i ciut, ale jeszcze nie {X}. Dlatego „Prawie 24 godziny” rozumiałbym jako „23 godziny i pewna nieznana bliżej ilość minut”.

 144. Mateusz

  Dzień Doby

  Mam pytanie odnośnie nowych technologii a dokładnie „Kanału” – na YouTube.
  Powiedzcie jak powinno mówić się poprawnie. Do tej pory miałem przeświadczenie, że poprawna forma to”Witam na moim kanale” – i tego się trzymałem. Natomiast często również słyszę „Witam w moim kanale”. Rozwiejcie proszę wątpliwości w tym temacie 🙂

  Pozdrawiam

  • Julka

   Z tego co słyszałem to chyba forma ” Witam na kanale…” Jest poprawna.
   W kanale brzmi dosłownie jakby zapraszali do śmierdzącego kanału 🙂

  • Paweł Pomianek

   Tak, dopóki nie będzie Pan witał w kolejnym materiałku na swoim kanałku 😉 co do wyboru przyimka na pewno nikt nie powinien mieć zastrzeżeń. Wiadomo, że takie użycie przyimka dopiero się kształtuje (bo kanały internetowe to całkiem nowa rzeczywistość) i z czasem wygra to, które będzie częściej używane. Obydwa mają swoje analogie. Mówimy na TVN-ie lub w TVN-ie. W stosunku do kanałów telewizyjnych mówimy na kanale, ale w danej stacji. Spokojnie poczekajmy, która forma się przyjmie. Na razie może Pan używać tej, którą uważa za lepszą. Ja też preferowałbym na.

 145. Ania

  Dzień dobry,
  Mam pytanie co do odmiany imion angielskich jednosylabowych zakończonych na -y, które wymawia się [aj], np. Sy. Czy odmiana będzie wyglądać przykładowo: D. Sy’a C. Sy’emu? Czy bez apostrofu?
  Pozdrawiam

  • Paweł Pomianek

   Myślę, że trzeba je odmienić zgodnie z zasadą 66.1. c) (dotyczącą odmiany nazwisk)

   otrzymują końcówki polskie bez apostrofu

   czyli: Sya, Syowi, z Syem, o Syu

   Skąd pomysł na formę celownika Sy’emu? Tej odmiany używamy przy tych nazwiskach (i oczywiście imionach), które w wymowie kończą się na wymawiane y poprzedzone spółgłoską.

 146. Marek Przepiórka

  Dzień dobry.
  Tłumaczę włoską książkę napisaną przez Armidę Barelli, współzałożycielkę Akcji Katolickiej we Włoszech. Największy problem nie tylko dla mnie, także dla zleceniodawcy oraz kręgu osób zainteresowanych tą publikacją tkwi w znalezieniu polskiego słowa, odpowiadającego znaczeniem włoskiego: dirigente. Słownik podaje: kierownik, przywódca, działacz. I najwłaściwszym słowem byłby przywódca, gdyby rzecz dotyczyła mężczyzn. Ale Armida opisuje historię żeńskiego ruchu, który w tamtej epoce, na początku XX wieku, był ściśle oddzielony od męskiego. Mężczyźni, prócz kapłanów, prawie się nie pojawiają w książce. A termin „przywódczynia” wszystkich z mego kręgu bardzo razi (na tej samej pewnie zasadzie jak doktorka, adwokatka, psycholożka) i zdecydowanie nie życzą sobie „przywódczyń” w mym tłumaczeniu.
  Podobny mam nieco problem z używanym przez nią słowem propaganda, które wyraża to, co my dzisiaj rozumiemy przez ewangelizację. W 1918 zakładała ona „scuola di propaganda” (szkoła propagandy), które przecież nie mogę przetłumaczyć na szkołę ewangelizacyjną, zważywszy, iż tamtym uczennicom zabronione było czytanie Pisma Świętego.
  Marek Przepiórka

  • Paweł Pomianek

   Co do żeńskiego odpowiednika przywódcy to jest oczywisty i nie rodzący problemów poprawnościowych rzeczownik przywódczyni. I z pewnością tej formy należy użyć.

   Jeśli chodzi o tę propagandę, to dziś stosuje się względem instytucji kościelnych m.in. termin rozkrzewianie (wiary). Pomyślę jeszcze nad tym, gdyby przyszło mi do głowy coś trafniejszego – dam znać.

 147. Dylemat językowy

  Szanowny Państwo,
  ostatnio podczas lekcji języka polskiego pojawił się problem z użyciem i poprawną odmianą wyrażenia operować maszynę. Czy można operować maszynę? Według słownika PWN operować oznacza między innymi «posługiwać się czymś» w tym wypadku maszyną. Jeśli ten zwrot jest poprawny, to czy jego odmiana w zdaniu będzie wyglądała w następujący sposób?
  Był zajęty operowaniem maszyny produkującej biały pył.
  Sprawdziłam odmianę przez przypadki wyrazu maszyna i w dopełniaczu, odmienia się on: operowaniem (kogo? czego?) maszyny. Niektórzy jednak uważają, że poprawną formą jest:
  Był zajęty operowaniem maszyną produkującą biały pył.
  Czyje rozumowanie jest poprawne?
  Z wyrazami szacunku
  Alicja

  • Paweł Pomianek

   Szanowna Pani,
   w tym kontekście wyraz operować jest odpowiednikiem kierowania, więc możemy go użyć tylko z narzędnikiem: operować/kierować maszyną.

   Określenia, że był zajęty operowaniem maszyny moglibyśmy użyć żartobliwie, gdyby kierowca tę maszynę właśnie naprawiał.

 148. Anita

  Dzień dobry.

  Mam odwieczny problem z przecinkami i imiesłowami przymiotnikowymi, mimo że czytałam na ten temat wiele. Reguły są niby jasne, ale czasem się można pogubić. Często też mowa o określeniach rozwiniętych.

  Czy potrzebne są przecinki w zdaniach:

  Zmęczony, oparł się o krzesło.
  Zmęczony, oparłem się o krzesło.
  Oparł się o krzesło, zmęczony.
  Karol oparł się o krzesło, zmęczony.
  Skołowany, siedziałem na kanapie.
  ?

  Czy zasada z domniemanym „będąc” (Będąc zmaczony, oparł się o krzesło) ma tu rację bytu, więc wyjaśnia przecinek? Czy nie jest on potrzebny?

  Pozdrawiam serdecznie!
  Anita

  • Paweł Pomianek

   Przyznam, że jeśli chodzi o to domniemanie, jest trochę naciągane. Można je wykorzystywać wtedy, gdy mamy ochotę ten przecinek postawić – używając tej przesłanki jako uzasadnienia. Ale na pewno nie mamy takiego obowiązku. Generalnie sprawa z tymi przecinkami jest taka jak zawsze w przypadku imiesłowów przymiotnikowych: przecinek możemy postawić, ale nie musimy. Warto zaznaczyć, że ze względów brzmieniowo-znaczeniowych przecinek wydaje się bardziej potrzebny w tych spośród powyższych przykładów, w których imiesłów znajduje się na końcu.

 149. Sugar

  Dzień dobry, piszę z pytaniem:
  Czy da się położyć łyżkę cukru? Łyżka cukru to kolokacja łyżki stołowej zawierającej cukier albo jednostki miary. Teoretycznie: jeżeli da się postawić szklankę wody, to można byłoby położyć łyżkę cukru, ale czy w tym momencie należy wyróżnić czy wspominamy o dosłownym położeniu łyżki zawierającej cukier, czy też mamy na myśli wysypanie cukru z łyżeczki? (Cukier jako substancja sypka nie może być chwycona i położona, więc w przypadku jednostki miary możemy jedynie wsypać łyżkę cukru, prawda?)

 150. Ewa

  Dzień dobry,
  czy w zdaniach:
  1. Ludzie wynoszą ze sklepów, co się da
  2. Kobieta stoi przy oknie w swoim pokoju, tyłem do mnie
  przecinki zastosowane są prawidłowo?

  • Paweł Pomianek

   Ad 1
   Znalazłem w poradni językowej wpis prof. Bańki, który traktuje o zwrocie prawie identycznym i zawiera ważną sugestię ogólną. Odsyłam tutaj.

   Ad 2
   Przecinek jest opcjonalny – wolno go nie postawić. Sugerowałbym jednak pozostawienie go tam, gdzie jest.

 151. Ala

  Dzień dobry.

  Chciałam zapytać, jak wygląda sytuacja z odmianą słowa „tylni” (w liczbie mnogiej; sztandarowy przykład z PWN-u: tylni strzelcy w odróżnieniu do tylnego zderzaka).

  Czy:
  Trzymał ręce w tylnich kieszeniach spodni?
  Wyszedł tylnimi drzwiami?

  Liczba mnoga, a jednak wygląda dziwnie.

  Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję!
  Ala

  • Paweł Pomianek

   Dzień dobry.

   Tylni to nie jest inny wyraz niż tylny, tylko właśnie jedna z form wyrazu tylny, występująca tylko w jednym przypadku. W odpowiedzi w poradni chodziło o tę jedną konkretną formę przymiotnika – mianownik liczby mnogiej. Formy innych przypadków, o które Pani pyta, brzmią już: w tylnych kieszeniach czy wszedł tylnymi drzwiami.

   Odmiana wyrazu tylny w liczbie mnogiej (w formie męskoosobowej):
   M: tylni
   D: tylnych
   C: tylnym
   B: tylnych
   N: z tylnymi
   Ms: o tylnych
   W: tylni!

 152. Filip

  Dzień dobry.
  Mam pytanie, bo często mam do czynienia ze zdaniami tego typu: „Może go złapać i wypchnąć.” i chodzi mi o poprawne użycie „go”. Czy w ww. zdaniu jest użyte poprawnie, czy też może powinien się pojawić za „złapać” lub „wypchnąć”?